BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Domagalska-Grędys Marta
Title
Instrumenty marketingowe w formułowaniu strategii działania na przykładzie grupy producentów owoców
Marketing Instruments Used to Create Strategy of Operating - an Example of a Group of Fruit Producers
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 26-30, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Owoce, Konkurencyjność rolnictwa, Marketing rolny
Fruit, Agricultural competitiveness, Agricultural marketing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przeanalizowano sposoby dochodzenia do przewagi konkurencyjnej na rynku owoców w oparciu o zastosowane instrumenty marketingu mix. Przykład stanowił model grupy producentów, działających w oparciu o statut spółdzielni w rejonie typowo sadowniczym. (oryg. streszcz.)

The article concerns the marketing instruments used by a group of producers in the region of Małopolska. The studies had to answer to a question: which marketing programs create strategy of operating for a group of fruit producers? The analyse of four elements of the marketing mix: product, distribution, price and promotion permitted to identify marketing programs in the aspect of efficiency operation on the competitive market. The group producers investigated for the research created its policy of efficient marketing mix winning the role of a leader on the local market. (original abstract).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Barker J. (1993): Marketing rolniczy. Wyd. AR, Poznań.
  2. Chotkowski J., Deluga W. (2002): Marketing grupowy na rynku rolnym. Roczniki Naukowe SERIA, tom IV, zeszyt 3, s. 26-30.
  3. Domagalska M. (2001): Organizacyjno-ekonomiczne aspekty produkcji sadowniczej Polski południowo-wschodniej. Praca doktorska AR, Kraków.
  4. Sznajder M., Przepiora A., Trębacz A. (1997): Marketing produktów rolno-spożywczych. AR, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu