BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fijałkowska Ewa
Title
Potrzeby inwestycyjne gospodarstw rolnych
Necessaries of Farms Investments
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 36-41, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Efektywność rolnictwa, Gospodarstwa rolne, Konkurencyjność rolnictwa, Inwestycje w rolnictwie
Efficiency in agriculture, Arable farm, Agricultural competitiveness, Investments in agriculture
Note
streszcz., summ.
Abstract
Nowe warunki systemu rynkowego i przyszłe członkostwo w Unii Europejskiej wymuszają dostosowanie się polskich producentów rolnych do tendencji ogólnoświatowych przez zwiększenie wydajności, doposażenie gospodarstw rolnych w środki trwałe, łączenie się właścicieli w grupy producentów, które są w stanie zapewnić większą konkurencyjność produktom rolnym na rynku. Większość właścicieli gospodarstw rolnych, jak wynika z przeprowadzonych badań jest świadoma konieczności zmian i wyraża chęć podjęcia próby dostosowania się do nowych kryteriów, planując inwestycje, by móc w przyszłości konkurować na europejskim rynku produktów rolnych. (oryg. streszcz.)

Agriculture is one kind of economy that brings undeveloped effects. Agriculture is also connected with the weather conditions. It is very important for the investment, which care about better productivity. The most important problem is that the owners don't have enough financial means or credits, which make polish agriculture better, invest and reduce misgivings. Most economics owners know that it is very important to change the agriculture situation for the better one. They want adapt oneself and they will be agree with the new criterion. They think that, because they care about they future. They want compete on the European market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Fereniee J. (1999): Ekonomika i organizacja rolnictwa. Wydawnictwo Key Tekst, Warszawa.
  2. Grontkowska A. (2000): Agrobiznes - Podstawy ekonomiki agrobiznesu, cz. 2. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
  3. Dębniewska M., Tkaczuk M. (1997): Finanse przedsiębiorstw rolniczych. Wydawnictwo ART, Olsztyn.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu