BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gołębiewska Barbara
Title
Zmiany towarowości produktów roślinnych w Polsce w latach 1990-2001
The Change in Level of Plant Production Sale in Poland in 1990-2001
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 52-57, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Rolnictwo, Produkcja roślinna
Agriculture, Crop production
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono zmiany towarowości głównych produktów roślinnych w latach 90. Stwierdzono, iż niską towarowością charakteryzowały się ziemniaki, jak również zboża (mieszanka zbożowa, pszenżyto, owies, jęczmień, żyto), ale niski był również poziom towarowości pszenicy, głównego zboża towarowego. (oryg. streszcz.)

The article discusses changes in share of crop output placed in the market for main agriculture crops in Poland during the period 1990-2001. For industrial crops marketed pro-auction reached 100%, similarly as in production of vegetables and fruits. For other crops share of production sold on the market was low and varying depend of many different factors. Very low share of market production was observed for such crops as potato, fodder grains, slightly higher for consumption wheat. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Klepacki B. i in. (2001): Procesy dostosowawcze produkcji roślinnej w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa.
  2. Lewandowski J. i in. (2000): Regionalne zróżnicowanie technologii i produkcji ziemniaków w Polsce. Wyd. PUHP Sanpollac Sp. z o.o., Warszawa.
  3. Ochal M. (2001): Produkcja ogrodnicza - poziom i uwarunkowania rozwoju. [W:] Procesy dostosowawcze produkcji roślinnej w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa.
  4. Roczniki Statystyczne GUS 1991-2002, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu