BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rutkowska Anna
Title
Legislacja wspólnotowa w zakresie opodatkowania
EU Taxes Legislation
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1048, s. 95-102
Issue title
Rachunkowość, audyting i podatki u progu wejścia do Unii Europejskiej
Keyword
Podatki, Prawo podatkowe, Polityka podatkowa, Opodatkowanie spółek, Dyrektywy WE
Taxes, Tax regulations, Tax policy, Company taxation, EC directives
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Artykuł dotyczy problemów harmonizacji prawa podatkowego w ramach Unii Europejskiej. Polskie członkostwo w UE oznacza zniesienie wszelkich ograniczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej wewnątrz UE przez harmonizację prawa spółek krajów członkowskich. W prawie podatkowym dotyczy to głównie zasad opodatkowania. Autorka omawia reguły opodatkowania zysków kapitałowych przedsiębiorstw powiązanych.

Polish membership in EU means cancellation of prohibition regarding making business with in EU and certain need of unity according to taxation rules. The article is explaining rules of taxation profits particular in join venture companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu