BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barwacz Kazimierz
Title
Znaczenie kultury organizacyjnej w procesie zarządzania wiedzą
The Importance of Organizational Culture in the Process of Knowledge Management
Source
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu informatyki i zarządzania, 2005, nr 7, s. 7-17, bibliogr. 22 poz.
Keyword
Wiedza, Zarządzanie wiedzą, Kultura organizacji
Knowledge, Knowledge management, Corporate culture
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie wzajemnych związków istniejących między wiedzą i zarządzaniem wiedzą a kulturą organizacyjną. Szczególnie wiele miejsca poświęcono na ukazanie kultury organizacyjnej jako determinanty implementacji zarządzania wiedzą. Zaprezentowano także zarys metodyki diagnozowania kultury organizacyjnej w procesie implementacji koncepcji zarządzania wiedzą.

The aim of the article is to present the correlation between knowledge management (KM) and organizational culture (OC) in a company. The issue of organizational culture as a determinant of knowledge management implementation is widely described. In the last section of the article an outline of the methodology of diagnosing of the organizational culture in the process of implementation the idea of knowledge management is presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartosiński A., Bigram S. A. Training & Development, http://it.info.pl/artykuly/artykul_4121 .htm
 2. Barwacz K., Rozwój koncepcji zarządzania wiedzą, Zeszyty Naukowe AE, Kraków 2003.
 3. Brdulak J. J., Zarządzanie wiedzą, jako szansa wzrostu efektywności zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Referat wygłoszony na konferencji IFGN-u, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 5 listopada 2001. http://www.centrumwiedzy.edu.pl/cw/index.php?sm=104&ca=262&al=d al
 4. Brdulak J. J., Rola twórczego myślenia w Zarządzaniu Wiedzą, Kielce 2001. http://www.jakubbrdulak.republika.pl/Publikacje/RTMwZW.pdf
 5. Brzeziński M., Proces uczenia się zmian, „Przegląd Organizacji” 3/2000.
 6. Chylewska J., Łapiński B., Hewitt Asociales Sp. z o.o. http://www.kadry.info.pl/artykuly/4567.htm
 7. Erisman A. M., Jak zarządzamy wiedzą organizacji w głowach pracowników, http://gazeta-it.pl/archiwum/git07/jak_zarzadzamy.html
 8. Gryszkiewicz K., Lipiec P., Stanek A., Kultura organizacyjna jako stymulator i inhibitor procesu uczenia się, Materiały Konferencyjne Sympozjum IOiZ Wydz. Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Gdański 2001. http://www.strateg.edu.pl/dokonania.php?nr=l&n=4&r=ll
 9. Kozioł L., Zarządzanie firmą w społeczeństwie informatycznym, AE Kraków 2002. Materiały Konferencji Naukowej. Bazy własne dorobek biblioteki AE, dokument nr: 78(-19888543)
 10. Konecki K., Tobera P., Szkice z socjologii zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2001. http://konecki.webpark.pl/publikacje/publikacjal0.html
 11. Kozarkiewicz-Chlebowska A., Koncepcja zarządzania wiedzą - jej geneza, zastosowania i perspektywy, Artykuł 2001 AGH Kraków, www.egov.pl
 12. Marciniak A., Pracownia Badań Społecznych w Sopocie, http://www.kadry.info.pl/artykuly/artykul_4390.htm
 13. Mierzejewska B., „Rzeczpospolita" 24.02.2002.
 14. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 15. Rudolf T., Raport Katedry Teorii Zarządzania pr. zbior. pod red. P. Płoszajskiego SGH, Warszawa 2001. http://www.knowledgeboard.com/download/3538/Raport-Zarz-dzanie-Wiedz-Bilans-do-wiadcze-.pdf.pdf
 16. Sikorski Cz., Zachowanie ludzi w organizacji, PWN, Warszawa 1999.
 17. Strojny M., Zarządzanie wiedzą jako czynnik zwiększania konkurencyjności organizacji gospodarczych, „Przegląd Organizacji" 2/2000. http://www.egov.pl/index.php?option=content&task=view&id=84&Ite mid=62
 18. Sveiby K., Knowledge Management - Executive Excellence, March 2000, Vol. 17.
 19. Wójtowicz A., Diagnozowanie kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, MWSE, Tarnów 2002.
 20. Badanie kultury organizacyjnej firmy. http://www.sensus.com.pl/KOF.ppt
 21. Raport - Katedry Teorii Zarządzania SGH, Warszawa 2000.
 22. Zbiegień-Maciąg L., Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, PWN, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1506-2635
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu