BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gregorczyk Sylwester
Title
Procedura budowy strategii wobec dostawców
Procedure of Constructing Strategy Towards Deliverers
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 1999, z. 10, s. 144-154
Keyword
Strategia przedsiębiorstwa, Przewaga konkurencyjna, Zaopatrzenie przedsiębiorstwa, Otoczenie przedsiębiorstwa, Decyzje make or buy
Corporation strategies, Competitive advantage, Supply of enterprises, Enterprise environment, Make-or-Buy decisions
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie procedury tworzenia strategii przedsiębiorstwa wobec dostawców. Autor podkreśla, że musi ona stanowić integralną część strategii rozwoju firmy i uzupełniać inne funkcjonalne strategie organizacji.

The aim of this article is show procedure of constructing strategy towards deliverers. The author stressed that it must be an integral part of company development strategy and supplements other functional strategy of organisation.(M.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu