BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kapera Krzysztof (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Wpływ technologii informacyjnej na rozwój systemów informacji marketingowej
The Influence of Information Technology on Marketing Information Systems' Development
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 179, cz. 1, s. 479-485, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Keyword
Informacja dla potrzeb zarządzania, System informacyjny przedsiębiorstwa, Zarządzanie marketingowe
Information for management needs, Information system of enterprises, Marketing management
Note
summ.
Abstract
Omówiono główne przesłanki rozwoju systemów informacji marketingowej oraz wykorzystanie technologii informacyjnej w procesie zarządzania marketingiem wśród polskich przedsiębiorstw w świetle dotychczasowych badań empirycznych.

The paper's topic concentrates on the main aspects of marketing information systems' evolution. That development results from two main factors: the increase of significance of marketing as a specialized domain of management and a tremendous advance in the field of computer assisted management information systems. The aim of this article is an attempt of investigating changes, that appeared in this matter, especially in Poland. That includes in particular empirical research findings, which was connected with the use of information technology in the marketing management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Altkorn J. (red.), Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce, AE, Kraków 1999, s. 64.
  2. Dietl J., Orientacja marketingowa polskich przedsiębiorstw, „Master of Business Administration" 1998, nr 2, s. 13-17.
  3. Fonfara K., Rynkowa orientacja polskich przedsiębiorstw, „Marketing i Rynek" 2001, nr 12, s. 19-26.
  4. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999, s. 20.
  5. Li E.Y., Marketing information systems in the top U.S. companies: A longitudinal analysis, „Information and Management" 1995, Vol. 28(1), s. 13-31.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu