BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Izdebski Waldemar
Title
Koszty kombajnowego zbioru i dosuszania ziarna zbóż w różnych wariantach organizacyjnych
Costs of Grain Combine Harvesting and Forced Drying in the Variable Organizational Variants
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 68-74, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Koszty rynku rolnego, Rolnictwo, Polityka rolna, Produkcja zboża
Agricultural market costs, Agriculture, Agricultural policy, Corn productions
Note
streszcz., summ.
Abstract
Określono zależność między dostępnym czasem zbioru zbóż a kosztami zbioru przy różnej liczbie kombajnów zbożowych różnych sposobach użytkowania suszarni. Najtańszym wariantem jest zastosowanie jednego kombajnu zbożowego i wynajętej suszarni lub korzystania z usługi dosuszania. (oryg. streszcz.)

The relationship between available time of grain combine harvesting and costs of the combine harvesting for variable number of the combine-harvesters and variable methods of grain dryers utilization was analysed. The cheapest variants there are use of one combine-harvester and rented grain dryer or taking adventage of the forced drying. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Augter G. (1992): Verfugbare Mahdruschstunden. Lendtechnik Jg. 47 nr. 7/8, s. 392-395.
  2. Zeitige Reife entzerrte die Ernte. Neue Lendw. (1998): Jg. 9 nr. 11, s. 84-85.
  3. Bernasiewicz B. (1999): Suszarnie Pedrotti. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji. Opracowanie Wogabo Sp.c.. Złotoryja.
  4. Muzalewski A. (1999): Koszty eksploatacji maszyn. Wskaźniki eksploatacyjao-ekonomiczne maszyn i ciągników rolniczych stosowanych w gospodarstwach indywidualnych, IBMER, Warszawa.
  5. Materiały informacyjne firm Bizon - New Holland oraz BHU EuroFarm.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu