BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gołębiewska Barbara
Title
Skala zewnętrznego zasilania rzeczowego gospodarstw rolniczych i ich towarowość
External Inputs Use and Level of Selling of Agricultural Commoditie by Farms
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 5, s. 48-51, tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Produkcja rolna, Koszty produkcji
Arable farm, Agricultural production, Production costs
Note
synopsis, summ.
Abstract
W pracy przedstawione zostały związki pomiędzy gospodarstwem a rynkiem, które kształtują się m.in. przez towarowość gospodarstwa oraz poprzez zakupy środków do produkcji. Badania wykazały, że istnieje ścisły związek pomiędzy nakładami na produkcję, a sprzedażą wytworzonych produktów w gospodarstwie.

In the paper the connections of farms with market has been presented links in farms of baying input and selling agricultural output. It is stated that is strong dependence between these both commodities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Gołębiewska В. (2000): Organizacja i wyniki produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw rolniczych o zróżnicowanym poziomie towarowości produkcji. Rozprawa doktorska wykonana w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych SGGW, Warszawa.
  2. Klepacki B. (1997): Produkcyjne i ekonomiczne przystosowania gospodarstw prywatnych do zmian warunków gospodarowania. Wyd. SGGW, Warszawa.
  3. Lewandowski J, Snarski S. (1995): Efektywność gospodarowania na glebach lekkich oraz modele organizacji gospodarstw dla województwa białostockiego. Wyd. SGGW, Warszawa.
  4. Tomczak F. i inni (1988): Gospodarka rodzinna w rolnictwie, teraźniejszość i przyszłość. PWRiL, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu