BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kasztelan Paweł
Title
Formy prawne przedsiębiorstw rolniczych w ocenie użytkowników
The Legal Structure of the Agricultural Companies Regarding the Valuation of the Owners
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 84-89, bibliogr. 2 poz.
Keyword
Rolnictwo, Przedsiębiorstwo rolne, Prawo rolne
Agriculture, Agricultural enterprises, Agriculture law
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dokonano oceny form prawnych działalności gospodarczej wykorzystywanych przez wielkoobszarowe przedsiębiorstwa rolnicze. Została ona przeprowadzona na podstawie opinii zebranych od liderów tych przedsiębiorstw. (oryg. streszcz.)

In the article there have been valuated the legal structure of the large agricultural enterprices. The structure was presented regarding the opinion of the leaders of those companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Kasztelan P. (1999): Szansą spółka cywilna. Agroprolog, nr 11.
  2. Woś A. (1996): Agrobiznes. Tom II. Key Text, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu