BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Burgiel Aleksandra
Title
Internet jako źródło informacji i narzędzie komunikacji współczesnego konsumenta
Internet as the Source of Information and the Communication Tool of the Contemporary Consumer
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 179, cz. 1, s. 541-547, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Keyword
Internet, Komunikowanie, Informacja konsumencka, Badania ankietowe
Internet, Communication, Consumer information, Questionnaire survey
Note
summ.
Abstract
Zaprezentowano i omówiono wyniki badań ankietowych, na podstawie których stwierdzono iż Internet jest coraz powszechniej wykorzystywany przez konsumentów. Obecnie Internet to nie tylko sposób na zakupy on-line bez wychodzenia z domu, ale przede wszystkim łatwo dostępne i bogate źródło informacji oraz wspaniałe, interaktywne medium do komunikowania się konsumentów między sobą.

The paper explains the possible reasons of the fact that Internet became so important for the consumers as the source of information as well as the instrument of global communication. It also shows (on the basis of the literature and research results) the examples of how consumers use Internet to obtain and send different types of information.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Burgiel A.: Komunikacja prywatna - siła lekceważona, „Aida - Media" 1999, nr 1.
  2. Mamy już dość reklam?, „Marketing w Praktyce" 2001, nr 5.
  3. Silverman G., How to harness the awesome power of word-of-mouth, „Direct Marketing" 1997, listopad.
  4. Silverman G., The Secrets of Word-of-Mouth Marketing, Amacom, New York 2001, s. 110-112.
  5. Stauss B., Global word of mouth, „Marketing Management" 1997, jesień, s. 28.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu