BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kata Ryszard
Title
Znaczenie banków spółdzielczych w finansowaniu rolnictwa rozdrobnionego
The Role of Cooperative Banks in Financing of Dispersion Agriculture
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 90-95, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rolnictwo, Dochody rolnicze, Dopłaty dla rolnictwa, Gospodarstwa rolne, Indywidualne gospodarstwa rolne, Kredyt rolny
Agriculture, Farm household income, Payments for agricultural, Arable farm, Individual arable farms, Agricultural credit
Note
streszcz., summ.
Abstract
Słabość kapitałowa gospodarstw rolniczych i ograniczone możliwości ich wsparcia ze źródeł zewnętrznych stanowią najpoważniejszą barierę przekształceń rolnictwa w Polsce, zwłaszcza rozdrobnionego, zdominowanego przez małe, drobnotowarowe gospodarstwa rodzinne. Te cechy strukturalne powodują, iż rozwój tego typu rolnictwa uzależniony będzie od umiejętności pokonywania ograniczeń kapitałowych oraz właściwego kojarzenia środków finansowych z profesjonalnymi instytucjami pośrednictwa finansowego. (oryg. streszcz.)

The aim of this elaboration was to show the role of cooperative banks in financing of agricultural farms in area of dispersion agriculture (on the example of the podkarpacki region). The research proved that cooperative banks are the most important financial institutions providing financial services for agriculture and in conditions of dispersion agriculture their role gains on meaning in system of financing of this section. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bierlen R., Barry P. J., Dixon B. L., Abrendsen B. (1998): Credit Constraints, Farm Characteristics and the Farm Economy. American Journal of Agricultural Economics, Vol. 80, No. 4.
  2. Jóźwiak W. (1999J: Ocena efektów kredytowania preferencyjnego w gospodarstwach osób fizycznych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4-5/99, s, 13-26.
  3. Kulawik J. (2000): Ograniczenia kredytowe w rolnictwie. Rodzaje, skutki i możliwości ich łagodzenia. Bank i Kredyt, nr 9, s. 31-41.
  4. Podstawka M., Nawrocki T. (2001): Perspektywy kredytowania gospodarstw rolniczych przez Bank Gospodarki Żywnościowej. Wyd. SGGW, Warszawa.
  5. Sprawozdanie z działalności ARiMR w 1999 r., ARiMR, Warszawa, 2000.
  6. Wilczyński W. (i 995): Pożądane kierunki przekształceń polskiego systemu bankowego na tle jego obecnego stanu. Bank i Kredyt, nr 1-2/95, s. 43-51.
  7. Wroński S. (2000): Rola i zadania bankowości spółdzielczej w restrukturyzacji rolnictwa i terenów wiejskich. Wieś i Rolnictwo, nr 107, s. 11-20.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu