BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kiełczewski Romuald
Title
Przyszłość gospodarstw socjalnych
The Future of Social Farms
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 96-100, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rolnictwo, Polityka rolna, Bezpieczeństwo socjalne, Gospodarstwa rolne, Wieś
Agriculture, Agricultural policy, Social security, Arable farm, Village
Note
streszcz., summ.
Abstract
Pełna integracja z Unią Europejską nie złagodzi problemów, z którymi boryka się polska wieś. Najważniejszym z nich jest przezwyciężenie ubóstwa, które dotknęło znaczną część rodzin wiejskich. Jedyną drogą zmierzającą do zmiany obecnego stanu jest stworzenie długofalowej polityki społecznej przeciwdziałającej trwałej marginalizacji oraz poprawa warunków gospodarowania w rolnictwie i jego otoczeniu. (oryg. streszcz.)

The rekonstruction of economic system in the Poland was increase of poverty in the cantry. To mina this, we should make the lang-ware politics, whis would couteract parmament marginalisation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Halamska M. (2000): Socjologiczny ładunek wsi i rolnictwa polskiego: dylemat czy priorytet rozwoju. [W:] Dylematy polityki rolnej pod redakcją T. Hunka. FAPA, Warszawa, s. 62-85.
  2. Jasiulewicz J. {1998): Przekształcenia strukturalne i przestrzenne obszarów wiejskich Pomorza Środkowego w okresie transformacji systemowej, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, s. 147-162.
  3. Michota-Katulska E. (2002): Regionalne zróżnicowanie poziomu i źródeł dochodów rodzin rolniczych. Roczniki Naukowe SERiA T. IV, z 4 , Warszawa-Bydgoszcz, s. 111.
  4. Paszkowski S. i in. (1998): Sytuacja strukturalna i produkcyjna rolnictwa polskiego na tle rolnictwa UE. [W;] Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-spożywczego w Polsce. FAPA, Warszawa, s. 105.
  5. Woś A. (1998): Polityka strukturalna. [W:] Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-spożywczego w Polsce. FAPA, Warszawa, s. 149-151.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu