BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kierczyńska Sylwia
Title
Opłacalność produkcji jabłek w wyznaczonych typach sadów
The Economic Results of Apple Production in the Different Management Systems
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 101-105, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Ekonomika rolnictwa, Rolnictwo, Produkcja rolna, Produkcja roślinna
Agricultural economics, Agriculture, Agricultural production, Crop production
Note
streszcz., summ.
Abstract
Określono efekty ekonomiczne produkcji jabłek w trzech typach sadów karłowych oraz porównano je z sadami tradycyjnymi. Zwrócono uwagę, na znaczenie amortyzacji w kształtowaniu dochodowości produkcji jabłek. (oryg. streszcz.)

The aim of this paper was to calculate the economic results of the apple production in the defined management systems (three dwarf orchard and traditional orchard). The issues of this analysis stale, that economic results of dwarf orchard were higher than traditional. Among of different dwarf orchards, the highest economic results were obtained by multirow orchards, and among of dwarf orchard planted in single-row system - by high density management system (density over 2000 threes per hectare). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Blaser Ch., Monney Ph.t Evequoz N., Amsler P. (1996): Analyse comparative des per-formances economiques de differents systemes de verger. Revue suisse Vitic. Arboric. Hortic. Vol. 28(2), s. 117-128.
  2. Gocdegebure J. (1993): Economic aspects of super-intensive apple orchards. Acta Hort. nr 349, s. 285-293.
  3. Kubiak K. (1998): Produkcja ogrodnicza w Polsce (1990-1996). COBRO, Warszawa.
  4. Makosz K. (1988): Nowe intensywne sady jabłoniowe. Ogrodnictwo nr 2, s. 6-9.
  5. Makosz E. (1993): Sady wrzecionowe. PWRiL, Warszawa. Rynek owoców i warzyw, nr 21, listopad 2002, s. 7.
  6. Wawrzyniak J., Kierczyńska S. (1999): Zmiany w produkcji sadowniczej w Wielkopolsce. Pozn. Tow. Przyj. Nauk nr 87, s. 133-148.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu