BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koreleska Ewa
Title
Rolnictwo ekologiczne w Polsce i innych krajach europejskich
Organic Agriculture in Poland and other European Countries
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 115-119, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rozwój rolnictwa, Rolnictwo, Rolnictwo ekologiczne
Agriculture development, Agriculture, Ecological agriculture
Note
streszcz., summ.
Abstract
Porównano niektóre czynniki warunkujące rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce i innych krajach europejskich. Do badań, oprócz Polski, wybrano te kraje, w których rolnictwo ekologiczne zajmuje najsilniejszą pozycję w Europie, tzn. Liechtenstein, Szwajcarią i Austrię. (oryg. streszcz.)

Some of the factors having impact on organic agriculture in Poland and other European countries have been compared. Beside Poland, the research covered those countries where organic agriculture share is highest in Europe, ie, Liechtenstein, Switzerland and Austria. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Abgeltungsgesetz vom 21. Maerz (1996): LGB1. (1996): Nr. 70.
  2. Direktzahlungsverordnung vom 7, Dezember (1998): SR 910.13.
  3. Gutkowska K., Żakowska-Bicmans S. (2001): Systemy dystrybucyjne na rynku żywności z rolnictwa ekologicznego w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, Warszawa-Poznań-Białystok, tom III, zeszyt 4, s. 25.
  4. GruenerBericht 2001 (2002): BMLFUW, Wicn. Oepul 2000.
  5. Produkcja rolna metodami ekologicznymi w 2001 roku. (2002); GISiPAR, Warszawa.
  6. Richter T., Reuter K., Allerstrofer H. (2002): Biomaerkte - von den Nachbarn lernen. Oekologie und Landbau 121, 1/2002, s. 6-11.
  7. Rolnictwo ekologiczne w Polsce w latach 1999-2000, (2001): GISiPAR, Warszawa, s. 4.
  8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa, Dz.U.Nr 65, poz. 595.
  9. Zusammenfassender Medientext, Bio Suisse Medienkonferenz vom 25.03. 2003 in Bern.
  10. Yussefi M., Willer H. (2003): The World of Organic Agriculture-Statistics and Future Prospects 2003, s. 73-93.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu