BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łęczycki Kazimierz
Title
Wybrane funkcje przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych prowadzących działalność na obszarach wiejskich
The Chosen of Production, Trade and Service Enterprises Operating on Rural Areas
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 130-135, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo produkcyjne, Przedsiębiorstwo handlowe, Przedsiębiorstwo rolne, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Wieś
Production enterprise, Commercial enterprises, Agricultural enterprises, Industrial enterprises, Village
Note
streszcz., summ.
Abstract
Konsekwencją rozwoju gospodarczego może być między innymi rodzajowa specjalizacja przedsiębiorstw. Jeden ze sposobów ich kategoryzacji wyodrębnia przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe. Kluczowym staje się wówczas określenie podstawowych funkcji jakie charakteryzują wyodrębnione rodzaje przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na obszarach wiejskich. (oryg. streszcz.)

The consequence of economical development can be for example: enterprises specialization. One of the ways of categorization isolates: production enterprises, commercial and service. In that case, the most important is to determine basic functions, that characterize those type of enterprises, wich works on country areas. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Durlik J. (1992): Organizacja i zarządzanie produkcją, zarys problematyki. PWE, Warszawa, s. 15.
  2. Mała Encyklopedia Ekonomiczna (1974): PWE, Warszawa, s. 639.
  3. Mogilnicki E., Iwan B. (1980): Ekonomika i organizacja handlu rolniczego. PWN, Warszawa, s. 194.
  4. Muhlemann A. P., Oakland J.S., Lockycr K.G. (1997): Zarządzanie, produkcja i usługi. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 99.
  5. Lichtarski J. [red.], (1995): Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wyd. AE we Wrocławiu, s. 119.
  6. Sztucki T. (1995): Promocja, reklama, aktywizacja sprzedaży. Agencja Wyd. Placet, Warszawa, s. 158.
  7. Szulce H. (1998): Struktury i strategie w handlu. PWE, Warszawa, s. 15.
  8. Woś A. (1996): Agrobiznes - makroekonomika, tom 1. Wyd. Key Text, Warszawa, s. 18-21.
  9. Żmija J., Strzelczak L. [red.], (2000): Zarządzanie i marketing w agrobiznesie. Wyd. Czuwajmy, Kraków, s. 47-48.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu