BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Machnacki Mirosław
Title
Koszty ograniczenia emisji azotu w gospodarstwach ukierunkowanych na produkcję trzody
Cost of Nitrogen Emission Reduction in Hog Farms
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 136-140, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rolnictwo, Rolnictwo ekologiczne, Ochrona środowiska, Gospodarstwa rolne, Produkcja rolna
Agriculture, Ecological agriculture, Environmental protection, Arable farm, Agricultural production
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przeanalizowano zmiany produkcji czystej netto w gospodarstwach ukierunkowanych na produkcję trzody chlewnej w związku z redukcją emisji azotu do środowiska naturalnego. Dokonano porównania tych zmian z rocznymi kosztami amortyzacji budowli służących do przechowywania odchodów zwierzęcych. (oryg. streszcz.)

The first comprised comparison of production directions. In the second slage reduction for particular production direction in dependence to production intensity were analysed the following variants of emission reduction were analysed: 1. Ekstensification - emission reduction throughout decreasing of nitrogen inflow to the system; H. Modernisation - increasing of nitrogen productivity inflow to the system; III. Optimalisation - decreasing of nitrogen inflow to the system and increasing of productivity nitrogen inflowing to the system (this option does not lead for significant production growth). Analyse of emission reduction cost shows, that reduction by ekstensification leads to production decreases what can be recognising as emission reduction absolute cost. In the case of the second variant emission reduction the cost occurred only when cost of expenditure needed for obtaining growth of nitrogen utilisation on production would be higher than growth of the pure net production. Variant III represents cost of emission reduction under condition of production limitation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Fotyma M,, Igras J., Kopiński J., Głowacki M. (2000): Bilans azotu, fosforu i potasu w rolnictwie polskim. Pamiętnik Puławski, z. 120, s. 91-99.
  2. Kopiński J. (1999): Warunki rozwoju zrównoważonego rolnictwa. Nowoczesne Rolnictwo, 2 (53), s. 46.
  3. Liziński T. (1997): Uwarunkowania rozwoju gospodarstw rolniczych na obszarach dolinowych w perspektywie stowarzyszenia Polski z Unią Europejską. [W:] Gospodarstwo rolnicze wobec wymogów współczesnego rynku i Unii Europejskiej. SGGW, Warszawa, s. 202-210.
  4. Machnacki M. (2002): Efektywność stosowania azotu w gospodarstwach o różnych kierunkach produkcji. Roczniki Naukowe SERiA, t.4, z 4, Warszawa-Bydgoszcz, s. 104-107.
  5. Onema O, (1999): Nitrogen cycling and loosening agricultural systems. Nitrogen cycle and balance in Polish agriculture. IMUZ Falenty, s. 25-43.
  6. Piekut K., Machnacki M., Pawluśkiewicz B. (2002): The faalance of nitrogen and carbon on polish famis with a different direction and intensity of production. Prace Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych; vol. 93, s. 121-129.
  7. Ziętara W., Olko-Bagieńska T. (1986): Zadania z analizy działalności gospodarczej i planowania w gospodarstwie rolniczym. PWRiL, Warszawa, s. 99.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu