BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skoczylas Wanda
Title
Statyczna i dynamiczna analiza płynności finansowej
Static and Dynamic Analyse of Financial Liquidity
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2000, nr 38, s. 165-176
Keyword
Analiza dynamiczna, Finanse przedsiębiorstwa, Płynność finansowa przedsiębiorstwa
Dynamic analysis, Enterprise finance, Enterprises financial liquidity
Note
Zsfg.
Abstract
Omówiono istotę i znaczenie analizy płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przedstawiono kierunki statycznej analizy płynności finansowej opartej na danych bilansu oraz dynamiczną analizę płynności finansowej, której podstawą jest sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.

Discussed essence and meaning of financial liquidity analyse of company. Present ways of static and dynamic financial liquidity analyse, that basis is report of financial resources flow.(M.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1232-5821
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu