BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majewski Janusz
Title
Zmiany w wybranych gospodarstwach uczestniczących w projekcie rozwoju prywatnych gospodarstw mleczarskich
Changes in Farms Participating in Dairy Deyelopment Project
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 141-146, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Przemysł mleczarski, Rynek przetworów mlecznych
Agriculture, Arable farm, Dairy industry, Dairy market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono niektóre zmiany, jakie zaszły w gospodarstwach uczestniczących w Projekcie Rozwoju Prywatnych Gospodarstw Mleczarskich. Zbadano zmiany w zakresie powierzchni gospodarstw i jej struktury, obsady zwierząt oraz produkcji mleka. (oryg. streszcz.)

In the paper were presented farms which participated in J Phase of Private Farm Dairy Development Project. Situation in analyzed farms changed in 1990-2002. Average farms' agricultural land increased from 21,5 in 1991 to 39,7 hectares in 2002, also herd of cows, quality and milk production increased in this time. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. De Jong M. (1996): Projekt rozwoju produkcji mleka w gospodarstwach indywidualnych, Turośl. Zeszyty Naukowe ATR Bydgoszcz, nr S99,s. 131-134.
  2. Michna W. (1998): Racjonalizacja wykorzystania gleb marginalnych. IER1GŻ, Warszawa. Projekt Rozwoju Prywatnych Gospodarstw Mleczarskich (1996) FAPA, Warszawa.
  3. Skopiee B. (1992): Stan zaawansowania i perspektywy realizacji Projektu Rozwoju Prywatnych Gospodarstw Mleczarskich. [W:] Holenderskie modele produkcji mleka opartej na paszach z użytków zielonych. Kur PAN IMUZ, Warszawa- Falenty.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu