BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zając Dariusz
Title
Wykorzystanie zasobów produkcyjnych z gospodarstwa rolnego do działalności pozarolniczej prowadzonej przez rolników na własny rachunek
The Utilization of Productional Resources from Farm to the Registered Non-Agricultural Activity of Farmers
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2004, R. 3, nr 1, s. 135-144, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Przedsiębiorczość lokalna, Ludność wiejska, Agrobiznes
Arable farm, Local entrepreneurship, Rural population, Agrobusiness
Note
streszcz., summ.
Country
Region podkarpacki
Abstract
Celem artykułu jest ustalenie, z jakich zasobów produkcyjnych gospodarstwa rolnego korzystają rolnicy w prowadzonej na własny rachunek działalności pozarolniczej w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich o zróżnicowanym położeniu w przestrzeni społeczno-gospodarczej i geograficznej w województwie podkarpackim. Wykazano, że rolnicy do działalności pozarolniczej najczęściej angażują zasoby pracy i wykorzystują składniki majątku trwałego gospodarstwa rolnego.

The aim of the paper is settlement which production resources of farm use the farmers leading of non-agricultural activity in urban-rural and rural communes on diverse position in social-economic space and geographical in the Podkarpacie voivodship. The researches have shown that farmers to non-agricultural activity more often engage manpower and use components of farm assets, causing implement of surpluses of manpower and increase in exploitation of assets. However, there are some differences in this range, which depend on the type of commune and her position in social-economic and geographical space, what is connected with the directions of led non-agricultural activity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Długokęcka M., Kurek I.M., Sawicka J., 2003. Przedsiębiorczość kobiet i jej znaczenie w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 2 (1) 2003, SGGW, Warszawa, s. 55-65.
  2. Grzybek M., 1998. Uwarunkowania i rozwój przedsiębiorczości w agrobiznesie. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, nr 239 „Rozprawy", Kraków.
  3. Kłodziński M., 1999. Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich. IRWiR PAN, Centrum Naukowo-Wdrożeniowe SGGW, Warszawa.
  4. Makarski S., 2000. Przedsiębiorczość w agrobiznesie. IRWiR PAN, AR w Krakowie, Wydział Ekonomii w Rzeszowie, Warszawa.
  5. Sawicka J., 2000. Założenie i prowadzenie małego przedsiębiorstwa. SGGW, Warszawa.
  6. Stolarska A., 2001. Źródła dochodów rodzin rolniczych prowadzących dodatkową działalność gospodarczą. Roczniki Naukowe SERiA, tom 3, zeszyt 5, Warszawa-Poznań-Białystok, s. 171-175.
  7. Wiatrak A.P., Karbowiak K., 1999. Szanse i bariery rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej przez rolników. [w:] Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w regionie Podkarpacia. PWSZ w Jarosławiu, Jarosław, s. 237-247.
  8. Zając D., 2003. Praca doktorska pt. „Pozarolnicza działalność gospodarcza rolników w regionie podkarpackim", SGGW, Warszawa, maszynopis.
  9. Żmija J., 1999. Przedsiębiorczość w agrobiznesie a rozwój obszarów wiejskich w Regionie Małopolski. Wydawnictwo „Czuwajmy", Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu