BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mickiewicz Bartosz, Niewiarowski Artur
Title
Charakterystyka gospodarstw pasa przygranicznego w województwie zachodniopomorskim
Characteristics of Farms in Borderland of Western Pomerania Province
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 152-155, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Region przygraniczny, Gospodarstwa rolne, Polityka rolna, Ekonomika rolnictwa
Border areas, Arable farm, Agricultural policy, Agricultural economics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy jest przedstawienie wybranych zagadnień (sposób przejęcia gospodarstwa, staż pracy, położenie gospodarstwa) wpływających w znaczny sposób na funkcjonowanie gospodarstw położonych w pasie przygranicznym woj. zachodniopomorskiego. (oryg. streszcz.)

Spatial structure of farms is very important factor of Western Pomeranian agriculture, share of big farms (15-50 ha) equals 22% - 3 times more than average in the whole country. There is also the highest rate of very large farms in Poland - 3,4% in that province. The paper presents the chosen directions of conditions of farms' functioning in the borderland of Western Pomerania. The way of farms overtaking by farmer, period of undertaken activity, distance to city as a point of goods distribution and influence of distance to Polish-German border on its' activity were scientlfically examined. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2000 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2001.
  2. Kłodziński M., Rosncr A. (1996): Pogranicze zachodnie w okresie przemian systemowych. Podsumowanie badań. [W:] Przeobrażenie społeczno-ekonomiczne obszarów wiejskich pogranicza zachodniego. PAN, IRWiR, CN-W SGGW, Warszawa.
  3. Kłodziński M. (2000): Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich wschodniego i zachodniego pogranicza. PAN, IRWIR, Warszawa.
  4. Kurzępa J. (2000): Nowe formy zaradności mieszkańców pogranicza zachodniego - zjawiska patologiczne, Przeobrażenie społeczno-ekonomiczne obszarów wiejskich pogranicza zachodniego. PAN, IRWiR, CN-W SGGW, Warszawa.
  5. Materiały Departamentu Rozwoju Wsi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2001.
  6. Materiały Departamentu Rozwoju Wsi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, www.minrol.gov.pl, Warszawa 2003.
  7. Powszechny Spis Rolny 1996, Raport z wyników, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu