BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miś Teresa, Sikora Halina
Title
Postawy rolników regionu podkarpackiego wobec procesu integracji z Unią Europejską
Farmers in Podkarpacki Region and their Attitude Towards Poland 'S Integration Wite the European Union
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 161-165, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Ekonomika rolnictwa, Rolnictwo
Agricultural economics, Agriculture
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W pierwszym kwartale 2003 roku przeprowadzono badania ankietowe wśród 2205 rolników współpracujących z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego na terenie województwa podkarpackiego. Celem podjętych badań było poznanie postaw rolników wobec procesu integracji z Unią Europejską i związanych z tym planów na przyszłość w zakresie prowadzonego gospodarstwa rolnego. Z analizy wywiadów z rolnikami wynika, że za integracją opowiada się 61% respondentów, ich euroentuzjazm jest silniejszy niż przeciętnego mieszkańca wsi. Większość ankietowanych, szczególnie zaś posiadających gospodarstwa większe obszarowo (powyżej 30 ha) ma świadomość dużego znaczenia konieczności integracji z UE i w związku z tym deklaruje podjęcie zmian w prowadzonym gospodarstwie, związanych z powiększeniem skali produkcji (56%) i wprowadzeniem nowego kierunku produkcji (6%). (oryg. streszcz.)

A guestionnaire based survey was done among the 2205 farmers from the Podkarpacki Province that arę in cooperation with the Provincial Agricultural Development (Advisory) Centre during the first quarter of 2003. The aim of the survey was to understand the attitude of farmers towards integration processes with the EU and in conseąuence their future plans with respect to their farming business. An analysis of the results shows that about 61% of the respondents are in support, their euro-enthusiasm being higher than the average rural dweller. Most of the respondents, especially those owning higher than 30 ha of farmland are aware of the implicit consequences of joining the EU and they likewise declare their intention to adopt management changes. 56 % of them intend to increase their scale of production while 6 % hope to enter into new production areas. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Adamowicz M. (1996): Ewolucja systemu regulacji rynku rolnego w procesie integracji Polski z Unią. Europejską. [W:] Wieś i rolnictwo w badaniach społeczno-ekonomicznych, pod red. M. Kozakiewtcza. PAN, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa, s. 83-107.
 2. Halamska M. (2000): Wiejskie społeczności lokalne w Polsce a problem integracji Europejskiej. Wieś i Rolnictwo, nr 4(109), s. 42-56.
 3. Kłodziński M., Fedyszak-Radziejowska B. (2003): Dylematy polskiej wsi i polskiego rolnictwa w procesie integracji z Unią Europejską. Wieś i Rolnictwo, nr 1(118), s. 75-85.
 4. Kolarska-Bobińska L. (2002): Mieszkańcy wsi o integracji europejskiej: opinie, wiedza, poinformowanie. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 5. Kuraś D., Smoter B, (2000): Unia Europejska - informator dla rolników. Komitet Integracji Europejskiej. Warszawa.
 6. Miś T., Kata R. (2001): Porównanie funkcjonowania rolnictwa krajów Unii Europejskiej i Polski. Przegląd Tytoniowy, nr 6, s. 2-5.
 7. Moskal S. (1999): Psychospołeczne i kulturowe aspekty przebudowy wsi małopolskiej. Wieś i Doradztwo, nr 4, s. 10-14.
 8. Podedworna H. (2001): Integracja Polski z Unią Europejską w świadomości polskich farmerów. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr l, s. 36-45.
 9. Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego (2002): Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów.
 10. Rogulska B. (2000): Ludność wiejska o szansach i zagrożeniach związanych z integracją Polski z Unią Europejską. [W:] Chłop, rolnik, farmer? Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, nadzieje i obawy polskiej wsi. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s. 198-217.
 11. Pawłowska J., Ślusarz G. (1998): Rolnictwo południowo-wschodniej Polski a integracja z krajami Unii Europejskiej . Zeszyty Naukowe AR w Krakowie. Materiały konferencji naukowej, Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", z. 52, Kraków, s. 51-57.
 12. Walawender P. (2002): Problemy rynku pracy intelektualnej w województwie podkarpackim. [W:] Społeczeństwo Podkarpacia na przełomie wieków. Studia socjologiczne pod red. M. Malikowskiego, Wydział Nauk Społecznych, Rzeszów, s, 11-31.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu