BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jankowiak Janusz, Nowak Piotr B.
Title
Odtwarzanie majątku byłych PPGR po prywatyzacji na przykładzie Wielkopolski
Assets Reproduction of the Former State-Owned Farms after Privatization Based on the Wielkopolska Example
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 171-175, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Prywatyzacja rolnictwa, Rolnictwo, Polityka rolna, Przedsiębiorstwo rolne
Privatization of agriculture, Agriculture, Agricultural policy, Agricultural enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono strukturę przejętego majątku byłych PPGR do Zasobu Skarbu Państwa, jego rozdysponowanie oraz skutki specyficznych zasad rozliczania amortyzacji i możliwości odtworzenia majątku. Podkreślono niekorzystne warunki odtworzenia majątku trwałego w dzierżawie. (oryg. streszcz.)

As a result of privatization of the state-owned agriculture the substantial and diverse assets were transferred to the agricultural property stock of the State Treasury. The important part of it constituted fixed assets (buildings and structures). The accepted methods of fixed assets depreciation and forms of amortization do not ensure their regeneration (replacement). Particularly, it concerns the leased fixed assets. The Lessee is not interested in a regeneration of assets and the owner (State Treasury) provides for this purpose only small amount of financial means. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Dzun W. (1991): PGR w rolnictwie polskim w latach 1944-1990. PAN, IRWiR.
  2. Gajewski J. (1995): Bankructwo i transformacja PGR. [W:] Stan obecny i aktualne problemy prywatyzacji rolnictwa. Materiały na Międzynarodową konferencję, Warszawa, s. 129.
  3. Iwin J. (2000): Analiza przepływów amortyzacyjnych w przedsiębiorstwie. [W:] Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku. T.V. Finanse przedsiębiorstw. Materiały z Konferencji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, s. 137-146.
  4. Jankowiak J. (1999): Ekonomiczne uwarunkowania przekształceń strukturalno-własnościowych w rolnictwie. Roczniki AR w Poznaniu, CCC VIII. Roi. 53(11), s. 169-177.
  5. Kołodziej A. (1999): Czteroletnie doświadczenia w finansowaniu zadań statutowych Agencji środkami Grupy Obsługi Celów Statutowych. Agroprzemiany. Nr 1(75), s. 3-5.
  6. SGGW, AWRSP. (2002): Przekształcenia własnościowe w rolnictwie - 10 lat doświadczeń. Materiały Konferencji SGGW i AWRSP, s. 138.
  7. Wyszkowska Z. (2002): Problemy społeczne związane z przekształceniami własnościowymi w rolnictwie. [W:] Przekształcenia własnościowe w rolnictwie. Materiały z Konferencji. SGGW, AWRSP, Warszawa, s. 97-118.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu