BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ochał Maria
Title
Uwarunkowania rozwoju produkcji warzyw pod osłonami na przykładzie gminy Dwikozy
Conditions of Vegetable Production under Covers Development on Example of Several Farms In Dwikozy Commune
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 176-181, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rolnictwo, Polityka rolna, Produkcja rolna, Warzywnictwo, Warzywa
Agriculture, Agricultural policy, Agricultural production, Vegetable farming, Vegetables
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przeanalizowano czynniki makroekonomiczne tkwiące w otoczeniu rynkowym oraz mikrouwarunkowania wynikające z posiadanych zasobów ziemi, pracy i kapitału. Informacje pochodziły ze źródeł wtórnych {dane statystyczne i publikacje) oraz pierwotnych (wywiady kwestionariuszowe w 20 gospodarstwach). W opinii producentów, otoczenie rynkowe nie sprzyja rozwojowi produkcji warzywniczej, jednocześnie obawiają się oni wzrostu importu z krajów Unii Europejskiej, nisko oceniając własne możliwości eksportowe na ten rynek. (oryg. streszcz.)

Macroeconomic factors lying in market surroundings and microconditionnings based on ownership of land, work and capital arę discussed in this paper. Analysed informations were obtained from primary (questionnaire inquiries) and secondary (statistical data and publications) sources, Studied farms were located in the region characterised by very favourable natural conditions favouring development of horticultural production and in this vegetable production as well. Analysis of resources showed that the farms were small and well eguipped with elementary agricultural machines and installations, hovever the number and capacity of storage rooms were insufficient. The farms had enough big resources of men power and the education of farmers was higher than on average in the country. In farmers' opinion, the surroundings of market were unfavorable to development of vegetable production. The farmers were afraid of an increase of import from EU-countries and they estimated their own export possibilities to these countries as little. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Ciechomski W., Marzec-Wolczyńska T., Niewiadomski J. (2000): Rynek warzyw i owoców. [W:] Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych. SGGW, Warszawa.
  2. Głowaciński Z., Michalik S. (1979): Kotlina Sandomierska. Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa.
  3. Klepacki B., Ochal M. (2001): Organizacja świeżych owoców i warzyw w UE oraz potrzeby dostosowawcze w Polsce. Zag. Doradztwa Rolniczego nr 4, s. 107-115.
  4. Pudelski T. (1998): Uprawa warzyw pod osłonami. PWRiL, Warszawa.
  5. Świetlik J. (2000): Szanse i zagrożenia w produkcji warzyw a integracja z UE, [W:] Szansę i zagrożenia dla krajowego ogrodnictwa po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. AR Lublin, s. 139-154.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu