BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Białasiewicz Maria
Title
Globalizacja a wielkie organizacje gospodarcze
Globalisation vs Great Economic Organizations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2000, nr 38, s. 69-77
Keyword
Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Konkurowanie na rynkach globalnych, Zarządzanie globalne, Grupa kapitałowa, Globalizacja gospodarki, Przedsiębiorstwo wielonarodowe
Company development strategy, Competing in global markets, Global management, Capital group, Economic globalization, Multinational enterprise
Note
summ.
Abstract
Omówiono wpływ globalizacji gospodarki na procesy koncentracji organizacyjnej i kapitałowej przedsiębiorstw. Następnie zarysowano problematykę grup kapitałowych w Polsce.

Market globalization processes have led to the reinforcement of great economic groups. The transformation process of Polish economy has forced Polish enterprises to reorientate their strategies, which resulted in the creation of capital groups. The economicies, in which there is a lack of big capital groups, are not capable of competing effectively at the global and regional markets with capital group representatives.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1232-5821
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu