BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czapla Aneta
Title
Możliwości rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy
The Possibilities of Development of the Knowledge Based Society.
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 181, s. 17-22
Issue title
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne i społeczne
Keyword
Organizacje inteligentne, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Zarządzanie wiedzą, Społeczeństwo informacyjne
Intelligent organisations, Knowledge-based economy, Knowledge management, Information society
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono problematykę związaną z pojęciami wiedzy oraz społeczeństwa opartego na wiedzy. Zaprezentowano przykłady potwierdzające tezę, że w poprzemysłowym modelu gospodarki główne miejsce zajmuje wiedza, która staje się usługą świadczoną przez przedsiębiorstwa i przedsiębiorców, wykorzystujących ją jako podstawę swej działalności.

This summary contains some options to built and involve the Knowledge Based Society. First of all there are shown different points of view on the "knowledge" and Knowledge Based Society. Than the author focus on the society in industrial sense and presents the appearance of intelligent enterprise. Its subjects are: sellers of knowledge - intelligent enterprises and intellectual businessmen and investors of knowledge - intelligent organizations and managers who use the intelligent style of management which means for example participation and individualization. The conclusion is that these options of building the Knowledge Based Society are not the only ones. Having the access to information every citizen can make progress in the new society in creative way. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Berger L., Luckmas T., Społeczne tworzenie rzeczywistości, PIW, Warszawa, 1983.
 2. Czapla A., Style kierowania w inteligentnych przedsiębiorstwach, UŁ, Łódź, 2002 (niepubl. praca magisterska).
 3. Drucker P.F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, PIW, Warszawa, 1999.
 4. Gelpi E., Świadomość ziemska. Badanie i kształcenie, IMPULS, Kraków, 1996.
 5. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa, 1996.
 6. http://encyklopedia.pwn.pl/lista.php?begin=danetype=0.
 7. Konecki K., W japońskiej fabryce. Społeczne i kulturowe aspekty pracy i organizacji przedsiębiorstwa, ISUŁ, Łódź, 1992.
 8. Kwiatkowski S., Przedsiębiorczość intelektualna, PWN, Warszawa, 2000.
 9. Lasch Ch., Bunt elit, Platan, Kraków, 1997.
 10. Mikosik S., Teoria rozwoju gospodarczego Josepha A Schumpetera, PWN, Warszawa, 1993.
 11. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa, 2000.
 12. Piotrowski W., Koźmiński A.K., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszwa, 2002.
 13. Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe, red. L.H. Haber, Materiały z konferencji, AGH, Kraków,2003.
 14. Quinn J.B., Intelligent Enterprise: A Knowledge and Service Based Paradigm for Industry, The Free Press, 1992.
 15. Sadler P., Zarządzanie w społeczeństwie postindustrialnym, WPSB, Kraków, 1997.
 16. Toffler A., Zmiana władzy, Wydawnictwo Zysk-Ska, Poznań, 2003.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu