BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rychter-Wojtczak Monika
Title
Wiedza oraz umiejętności inwestycyjne obywateli a poziom efektywności rynku
Knowledge and Investment Skills of Citizens vs. the Market Efficiency Level.
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 181, s. 23-29, rys.
Issue title
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne i społeczne
Keyword
Wykształcenie, Sprawność inwestowania, Analiza efektywnego rynku
People's education, Investment efficiency, Efficient market analysis
Note
summ.
Abstract
Według autorki, wiedza i umiejętności człowieka są kluczowe dla rozwijającej się świadomości społeczeństwa, a co za tym idzie - świadomego i racjonalnego kierowania i podejmowania decyzji w biznesie. W artykule przedstawiono rozwój jednostki od momentu posiadania przez nią wiedzy teoretycznej, przez zastosowanie wiedzy w praktyce i nabycie umiejętności do chwili, gdy jednostka staje się ekspertem. Przedstawiono także propozycję oceny poziomu wiedzy i umiejętności w społeczeństwie, którą dla rynku kapitałowego miałoby być badanie efektywności rynku. Zakłada ono, że racjonalne decyzje kształtują efektywny rynek, co prowadzi do stwierdzenia, iż rynek efektywny to taki, na którym transakcje zawierają jednostki posiadające wysoki poziom wiedzy i umiejętności.

This paper covers the problems of knowledge and skills, as so they are complementary and the effectiveness of the market as the measure of investors' education. There is a path from knowledge to evaluation one must go to become an expert. The Bloom's Taxonomy of Educational Objectives-Cognitive Domain is given as an example of description one's personal development. So there are six levels that measure following abilities: knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation. The effectiveness of the market is based on assumption that all decisions are rational, and this theory is based on quality of information's consumption on the market. If investors are the group of skilled and common knowledge-based society, than the market is efficient because the information is assessed in the same way (properly) and in a short time. The Warsaw Stock Market's instrument - futures WIG20 - is taken as an example. This market is proven to be efficient in a semi-strong form and one can come to the conclusion that the investors are skilled enough to price these assets in a proper way so the market is efficient. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Begg D., Fisher S., Dornbusch R., Ekonomia, PWE, Warszawa, 1993.
  2. Fama E.F., The Behavior of Stock Market Prices, "Journal of Business", 1965.
  3. Gajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansowe, FRR, Warszawa 1998.
  4. Kusideł E., Rychter-Wojtczak M., Analiza efektywności rynku instrumentów futures notowanych na GPW w Warszawie, [w:] Modelowanie procesów ekonomicznych, WSH, Kielce, 2002.
  5. Mayo H.B., Wstęp do inwestowania, Liber, Warszawa, 1997.
  6. Wysocki R., Beck Jr. R., Crane D., Effective Project Management, J. Wiley and Sons, 2000.
  7. Ziemba D., Ceny akcji w świetle teorii rynków efektywnych (studium o możliwości pokonana rynku), Debiuty Ekonomiczne, Poznań, 1999.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu