BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kłysik Agnieszka
Title
Suwerenność państwa a suwerenność jednostki - priorytety procesu integracji europejskiej
Sovereignty of the State or the Sovereignty of the Individual - Priorities of the European Integration Process.
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 181, s. 31-41
Issue title
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne i społeczne
Keyword
Suwerenność, Tożsamość narodowa, Prawa człowieka
Sovereignty, National identity, Human rights
Note
summ.
Abstract
Zaprezentowano odmienne koncepcje rozumienia suwerenności, co (według autorki), ma szczególne znaczenie w kontekście członkostwa nowych krajów w UE. W artykule pokazano swoistość suwerenności w ramach UE: z jednej strony - znaczne ograniczenie praw suwerennych państw członkowskich, a z drugiej - poprawa warunków do korzystania z suwerennych uprawnień przez obywateli unijnych.

Sovereignty has always been a very difficult and equivocal issue in political debates on national identity of the states, particularly in the international integration process. Nowadays, sovereignty of the states is one of the most important notions of the international law, and cannot be confined by any external factor. But according to the national governments, as well as to the public opinion, the independence and freedom of executing the state authority over its territory and citizens is limited by the powers of European Communities. At the beginning of XXI century the debate on the national identity and the sovereignty seems more urgent and important than ever before. The reluctance to transfer the state authority to the European level is the most significant restraint of the further integration. However, the new approach to the notion "sovereignty" stressing the role and importance of the individual has been evolving for the last few decades. Therefore, the aim of the article was to present the most recent conceptions of sovereignty as well as different, important issues and points of views concerning the debate on sovereignty in the European integration process. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Cesarz Z., Stadtmuller E., Problemy polityczne współczesnego świata, Wyd. UW, Wrocław, 1998.
  2. Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa, 1999.
  3. Greco E., Włoski wkład do debaty na temat Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, [w:] Włoskie doświadczenia w integracji europejskiej, red. A. Maciaszczyk, Instytut Europejski, Łódź, 1998.
  4. Marszałek A., Suwerenność a integracja europejska w perspektywie historycznej, Instytut Europejski, Łódź, 2000.
  5. Marszałek A., Wprowadzenie do teorii suwerenności i integracji europejskiej, Instytut Europejski, Łódź, 2000.
  6. Suwerenność i integracja europejska, red. W. Czapliński i in., Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 1999.
  7. Wójtowicz K., Suwerenność w procesie integracji europejskiej, [w:] Spór o suwerenność, red. W.J. Wołpiuk, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, 2001.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu