BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubala Konrad
Title
Rola polskiego dyskursu publicznego w kształtowaniu postaw obywatelskich
The Role of the Public Discourse in Shaping the Civil Attitudes in Poland.
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 181, s. 43-51
Issue title
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne i społeczne
Keyword
Demokracja, Postawy społeczne, Komunikowanie społeczne, Świadomość polityczna
Democracy, Social attitudes, Social communication, Politics awareness
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono opinie świadczące, iż w ostatniej dekadzie istniał na polskiej scenie politycznej niski poziom komunikacji, dominowała niechęć do zawierania kompromisów, politycy nie próbowali wychodzić poza własną perspektywę dialogu, pojmowanie polityki często sprowadzało się do załatwienia doraźnych interesów. Negatywne aspekty polskiej debaty politycznej świadczą, zdaniem autora, o fasadowości ustroju demokratycznego.

The article is an attempt to show the rank of communication in shaping the system of mature democracy. Modern democratic systems are well - organised in a formally - legal stratum. Unfortunately, nowadays we are witnessing a significant deficit of substantial democracy. This problem is, among other things, typical of Poland. The substantial democracy is based on the participation of individuals and groups in a community and on practicing civil virtues such as: responsibility, tolerance and agreement. The question arises: Is democracy possible when there is no mutual communication between politicians? The article presents the discourse analyses of Polish politicians. It is my thesis that "ritual" lack of agreement between political elites causes an aversion to politics as far as civil society is concerned. For that reason, the public discourse in Poland does not contribute to shaping the civil attitudes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Borden G., Orientacja kulturowa. Teoria służąca rozumieniu i badaniom komunikacji międzykulturowej, [w:] Komunikacja międzykulturowa, red. A Kapciak, L. Korporowicz, A. Tyszka, Warszawa, 1996.
 2. Czarny ford i dwugłowe cielę, czyli Polak idzie do Unii, "Res Publica Nowa", 2002, nr 6.
 3. Czyżewski M., W stronę teorii dyskursu publicznego, [w:] Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, red. M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski, Kraków, 1997.
 4. Dunin K., Ideologia - ruchomy cel, "res Publica Nowa", 2001, nr 6.
 5. Habermas J., Pojęcie działania komunikacyjnego, "Kultura i Społeczeństwo", 1986, nr 3.
 6. Hałas E., Symbole w interakcji, Warszawa, 2001.
 7. Jakubowska U., Politycy oraz cechy mentalności społeczno-politycznej ich zwolenników, [w:] Potoczne wyobrażenia o demokracji. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje, red. J. Reykowski, Warszawa, 1995.
 8. Kapciak A., W poszukiwaniu stylu komunikacji publicznej, [w:] Kultura narodowa i polityka, red. J. Kurczewska, Warszawa, 2000.
 9. Król M., Nic, "Res Publica Nowa", 2002, nr 7.
 10. Krzemiński A., Polska schizofrenia", 2001, nr 6.
 11. Nienawistnicy i moraliści, "Res Publica Nowa", 2001, nr 6.
 12. Obywatel w opresji, "Res Publica Nowa", 2000, nr 5.
 13. Polkowska A., Postawy i zachowania radnych wobec ważkich spraw społeczno-politycznych, [w:] Percepcja i interpretacja społecznej i politycznej sytuacji w Polsce, red I. Kurcz, J. Bobryk, Warszawa, 1997.
 14. Polski talk show: Dialog społeczny a integracja europejska, red. J. Hausner, M. Marody, Kraków, 2001.
 15. Potocka-Hoser A., Spór o lustrację. Komunikacja bez porozumienia, "Kultura i Społeczeństwo", 1996, nr 2.
 16. Sartori G., Teoria demokracji, Warszawa, 1998.
 17. Śpiewak P., Demokracyjna demokracja, "Res Publica Nowa", 2002, nr 7.
 18. Śpiewak P., Nasi w świątyni zaszczytów, "Res Publica Nowa", 2000, nr 5.
 19. Trutkowski C., Społeczne reprezentacje polityki, Warszawa, 2000.
 20. Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa, 2001.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu