BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zimny Artur
Title
Obywatel Unii Europejskiej jako inwestor, przedsiębiorca i innowator
European Union Citizen as an Investor, Entrepreneur and Innovator.
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 181, s. 53-61, tab.
Issue title
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne i społeczne
Keyword
Obywatel, Finansowanie infrastruktury gospodarczej, Rynek pozagiełdowy, Innowacyjność, Venture capital
Citizen, Economic infrastructure financing, OTC market, Innovative character, Venture capital
Note
summ.
Abstract
Osiągany przez jednostkę sukces jest uzależniony nie tylko od nakładów na badania i rozwój, ale również od możliwości korzystania za źródeł finansowania działalności. Kapitał w krajach unijnych pochodzi przede wszystkim z rynku OTC oraz z przedsięwzięć venture capital. Zdaniem autora, obywatele Unii Europejskiej mają większe szanse, aby zostać inwestorami, przedsiębiorcami lub innowatorami z racji łatwiejszego dostępu do kapitału i źródeł wiedzy.

A subject of interest in this paper is a citizen of European Union and the role he plays in the economic processes as an investor, entrepreneur and innovator. His activity in these fields is enabled to grow thanks to having access to appropriate sources of financing. The main suppliers of capital for SMEs are venture capital market and over-the-counter market. There is a strong correlation between the development of these markets and the economic growth. The markets in EU proved to have a big potential of growth what means that there is a lot of opportunities for investors willing to take high risk and for young and small enterprises to get a capital they need. Also expenses made on R + D (research & development activity) have great importance in stimulating the progress of innovations. All these leads to conclusion that a citizen of European Union has greater chance to become a successful investor, entrepreneur or innovator than his counterpart e.g. in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa, 2001.
 2. European Capital Markets for SMEs; http://www.wu-wien.ac.at/nst/vw4/old/ws97/9109332/sikl.htm.
 3. EVCA Yearbook, 2001.
 4. Giełda. Czy powstanie na niej tzw. rynek nieurzędowy. Spółki z CeTO mogą wejść na GPW, Dodatek "Ekonomia" do "Rzeczpospolitej", 16.12.2002., nr 292 (6369).
 5. Kasperkiewicz W., Mikosik S., Polityka innowacyjna Polski na rozdrożu, [w:] Studia i Materiały Wyższej Szkoły Marketingu i Biznesu w Łodzi, Łódź, 1998, nr 1(2).
 6. Leung I., Alternative Markets, "Research Centre, Regional Monitor", August, 2000, Issue No. 32; http://www.hkex.com.hk/library/reports/issue32.htm.
 7. Lissowski O., Instrumenty finansowe wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i w Polsce. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 1998.
 8. Łukasiewicz M., Gancarczyk M., Publiczny rynek pozagiełdowy, Zachodnie Centrum Organizacji, Warszawa-Zielona Góra, 1997.
 9. Podedworny H., Zynel M., Venture capital - kapitał wysokiego ryzyka w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok, 2000.
 10. Samcik M., Apetyt na Europę, "Miesięcznik Internet Standard"; www.internetstandard.com.pl/artykuly/9315.html.
 11. Węcławski J., Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, PWN, Warszawa, 1997.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu