BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dopierała Renata
Title
Indywidualizm i jego wpływ na funkcjonowanie współczesnych społeczeństw
Individualism and Its Influence on Contemporary Societies.
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 181, s. 95-102
Issue title
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne i społeczne
Keyword
Indywidualizm, Socjologia grup społecznych, Miejsce człowieka w społeczeństwie, Więzi społeczne
Individualism, Sociology of social groups, Person's role in society, Social bond
Note
summ.
Abstract
Zdaniem autorki, rola indywidualizmu jest znaczna we współczesnym świecie i jest on manifestowany w różnych dziedzinach życia. Jednocześnie brak możliwości wymieniania opinii i sądów powoduje, że wymiar publiczny społeczeństw dąży do upadku, a prywatność może być coraz częściej utożsamiana z samotnością i izolacją. Antidotum na te dążenia mogą być ruchy nowoplemienne lub wspólnoty.

The paper explores the issue of a strong individualist tendency observed in contemporary societies in various spheres of social life. This phenomenon is accompanied by a breakdown of community life, falling interest in public affairs, growing isolation, excessive focus on oneself that may even lead to narcissism. The indicated processes transform both interpersonal relations (e.g. weaker social bonds, fewer instances of face-to-face interaction) and individual identity (e.g. difficulties with identity-construction). The reference is made to a number of thinkers dealing with individualism and its social consequences from different theoretical perspectives. Being a recurrent theme in contemporary thought (see Z. Bauman, R. Sennett), the issue of the interrelation between the individual and community was addressed by traditional sociology, too (e.g. F. Tónnies concept of Gemeinschaft and Gesellschaft). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bauman Z., Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, PIW, Warszawa, 2000.
 2. Bauman Z., Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna, PWN, Warszawa, 1995.
 3. Beck U., Społeczeństwo ryzyka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2002.
 4. Castells M., Kwestia miejska, PWN, Warszawa, 1982.
 5. Dunin K., Prywatne i telewizyjne. Granice przyzwoitości, "Res Publica Nova", 2001.
 6. Fromm E., Indywidualny i społeczny narcyzm, [w:] Serce człowieka. Jego niezwykła zdolność do dobra i zła, PWN, Warszawa, 1996.
 7. Gauchet M., Nowy wiek osobowości. Próba psychologii współczesnej, "Res Publica Nova", 2002, nr 1.
 8. Giddens A., Nowoczesność i tożsamość, PWN, Warszawa, 2001.
 9. Hofstede G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa, 2000.
 10. Mikołajewska B., Zjawisko wspólnoty (Wybór tekstów), The Lintos Video Press, 1999.
 11. Rybicki P., Społeczeństwo miejskie, PWN, Warszawa, 1972.
 12. Sennet R., Upadek człowieka publicznego (fragmenty), "Krytyka Polityczna", 2003, nr 3.
 13. Sennett R., Ciało i kamień. Człowiek i miasto w cywilizacji Zachodu, Wydawnictwo Marabut, Gdańsk, 1996.
 14. Starosta P., Globalizacja i nowy komunitaryzm, [w:] Niepokojąca współczesność, red. A. Miszlaska, K. Kowalewicz, Instytut Socjologii UŁ, Łódź, 2001.
 15. Środa M., Zasada powszechnego ujawniania, "Tygodnik Powszechny", 2000, nr 12.
 16. Tocqueville de A., O demokracji w Ameryce, Wydawnictwo Znak, Kraków, 1996.
 17. Tönnies F., Wspólnota i stowarzyszenie, PWN, Warszawa, 1988.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu