BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietruszek Milena
Title
Rozwiązania umożliwiające godzenie obowiązków zawodowych i rodzinnych w krajach Unii Europejskiej oraz krajach kandydujących
The Solutions Enabling the Reconciliation of Professional Obligations and Family Duties in EU Countries and Candidate Countries.
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 181, s. 102-109
Issue title
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne i społeczne
Keyword
Polityka rodzinna, Aktywność zawodowa kobiet, Aktywność zawodowa ludności, Polityka społeczna państwa
Family policy, Female economic activity, Activity rate of population, State social policy
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Zanalizowano niektóre z rozwiązań umożliwiających pogodzenie obowiązków zawodowych i rodzinnych, stosowanych w krajach Unii Europejskiej, takie jak: urlopy macierzyńskie oraz zasiłki, urlopy wychowawcze, urlopy opiekuńcze, żłobki i przedszkola oraz możliwość pracy w niepełnym wymiarze. Podsumowując, autorka stwierdza, że obecne polskie rozwiązania w zakresie polityki rodzinnej nie odbiegają od stosowanych w krajach członkowskich UE.

The article shows chosen empirical instrument of family politics. Observations of changes in fertility in the last decades came to the conclusion that active family politic can stop reduction in the rate of fertility. In the majority of European countries economic aid includes: regular and single child benefits, maternity, parental childcare and family leaves and benefits, unpaid health service during pregnancy and delivery, tax allowances. These allowances occur in different combinations, sometimes they are supplemented by additional forms of support. The EU has not one family politic. In the majority of European countries the influence of women's work over the reduction of fertility was at least partially limited by social and institutional agreements. These agreements ensured possibilities of institutional childcare, maternity, family leaves and benefits etc. Most of these countries keep official politics pursuing to easily connect work with motherhood. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bagavos Ch., Martin C., Low Fertility, Families and Public Policies. Synthesis Report, Annual Seminar Seville, Spain, 15-16 September 2000, Austrian Institute for Family Studies, European Observatory on Family Matters, Wien, 2001, http://europa.eu.int/comm/employment-social/family/ observatory/home.html.
 2. Balcerzak-Paradowska B., Instrumenty polityki rodzinnej w państwach Unii Europejskiej, "Polityka Społeczna", 1994, nr 4.
 3. Balcerzak-Paradowska B., Świadczenia rodzinne w Polsce. Zmiany okresu transformacji, stan obecny i perspektywy, "Polityka Społeczna", 2002, nr 4.
 4. Balcerzak-Paradowska, Polityka rodzinna - kierunki działania. Wstęp do dyskusji, "Polityka Społeczna", 197, nr 11/12.
 5. Frąckiewicz L., Polityka społeczna. Zarys wykładu, Śląsk Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, Katowice, 1998.
 6. Gauthier A.H., Public Policies Affecting Fertility and Families in Europe: A Survey of the 15 Member States, Sevilla, 2000, http://europa.eu.int/comm/employment_social/family/ observatory/home.html.
 7. Global Population Policy. Database, 1999, United Nations, New York, 2000.
 8. Głąbicka K., Polityka społeczna w Unii Europejskiej. Aspekty aksjologiczne i empiryczne, WSP TWP w Warszawie, DW Elipsa, Warszawa, 2001.
 9. Golinowska S., Świadczenia rodzinne. Podejście powszechne versus selektywne, "Polityka Społeczna", 2002, nr 4.
 10. Hantrais L., Social Policy in the European Union, 2nd edition, Macmillan, 2000.
 11. Karolec R., Ochrona macierzyństwa w prawie pracy, Instytut Pracy, Warszawa, 1996.
 12. Kotowska I.E., Zmiany modelu rodziny. Polska - kraje europejskie, "Polityka Społeczna", 2002, nr 4.
 13. Parental leave in European Union Countries, European Network "Family and Work" and New Ways to Work, New Ways to Work, London, 1998.
 14. Polityka społeczna w okresie transformacji, red. A. Frąckiewicz-Wronka, M. Zrałek, AE im. K. Adamieckiego, Katowice, 2002.
 15. Report from the Commission On The Implementation of Council Directive 92/85/EEC of 19.10.1992 on The Introduction of Measures to Encourage Improvements in The Health and Safety at Work Of Pregnant Workers and Workers Who Have Recently Given Birth or Are Breastfeeding Com (1999) 100 final, 1999.
 16. Wasilewska-Trenker H., Aktualne tendencje w polityce ludnościowej w Europie Zachodniej, "Studia Demograficzne", 1997, nr 47.
 17. www.europa.ue.int.
 18. www.zus.pl.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu