BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krakowiak Tomasz
Title
Krytyczna analiza dyskursu jako projekt emancypacyjnej nauki społecznej oraz metoda badania społecznych procesów i struktur
Critical Analysis of Discourse as a Proposal for Emancipating Social Science and Method of Research into Social Processes and Structures.
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 181, s. 111-118
Issue title
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne i społeczne
Keyword
Socjologia, Teorie społeczne, Procesy społeczne, Analiza dyskursu, Obszary problemowe
Sociology, Social theories, Social process, Discourse analysis, Problem areas
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Analiza dyskursu, szczególnie w swej krytycznej odmianie scharakteryzowanej w artykule, zainteresowana jest opisem i wyjaśnieniem lingwistycznych cech społecznych i kulturowych procesów i struktur. W artykule przedstawiono definicję krytycznej analizy dyskursu, jej rys historyczny oraz charakterystykę, wskazując na właściwe dla tego podejścia obszary problemowe, cele i zasady.

This paper defines the Critical Discourse Analysis (CDA) as a research method and shows its relevance as a research project when studying changes in contemporary societies. The CDA offers an insight into "frame conflicts" resulting from communication constrains displayed by social groups with different competences and interests. It also helps initiate and model repair work aiming at the emancipation of disadvantaged social groups. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Blommaert J., Bulcaen C., Critical Discours Analysis, "Annual Review of Anthropology", 2000, Vol. 29.
 2. Blommaert J., Bulcaen C., Political Linguistics, Benjamins, Amsterdam, 1997.
 3. Chouliaraki L., Fairclough N., Discourse in Late Modernity, Edinburgh University Press, Edinburgh, 1999.
 4. Dijk van T.A., Discourse and Elite Racism, Sage, London, 1993.
 5. Fairclough N., Critical and Descriptive Goals in Discourse Analysis, "Journal of Pragmatics", 1985, Vol. 9.
 6. Fairclough N., Critical Discourse Analysis. The Critical Study of Language, Longman, London-New York, 1995.
 7. Fairclough N., Wodak R., Critical Discourse Analysis, [w:] Discourse as Social Interaction, ed. T.A. van Dijk, Sage, London,1997.
 8. Grass G., Bourdieu P., A Literature from Below, "Nation", 2000, Vol. 271. no. 1.
 9. Jałowiecki B., Społeczeństwo Europa, "Przegląd Polityczny", 1998, nr 37/38.
 10. Wodak R., Critical Discourse Analysis at the End of the 20th Century, "Research on Language and Social Interaction", 1999, Vol. 32(1/2).
 11. Wodak R., Critical Linguistics and Critical Discourse Analysis, [w:] Handbook of Pragmatics, ed. J. Verschueren, Benjamins, Amsterdam, 1995.
 12. Wodak R., De Cillia L., Blüml K., Andraschko E., Sprache und Macht, Deuticke, Vienna, 1989.
 13. Wodak R., Disorders of Discourse, Longman, London, 1996.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu