BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czechowska Iwona Dorota
Title
Elementy strategii konkurencji w systemie bankowym
Elements of the Strategy Competition in Banking System.
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 181, s. 173-180
Issue title
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne i społeczne
Keyword
Strategia konkurencji, Rynek usług bankowych, Jakość usług, Konkurencja jakościowa
Competition strategy, Banking services market, Quality of services, Quality competition
Note
summ.
Abstract
Poruszono problem dostosowania sektora bankowego do zmieniających się warunków, w których musi on konkurować z różnymi podmiotami przejmującymi funkcje banków. Wybór odpowiedniej strategii bank-klient umożliwia wzrost konkurencyjności.. Jako jedną z najważniejszych strategii wymienia się jakościową inżynierię wartości, pozwalającą na uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez wysoką jakość oferowanych usług.

Competition is a characteristic feature of bank systems in the European Union. Banks in aim of maintenance or improvements their competitive positions on market apply different kinds of strategy: competing prices, reduction of costs, quality. Existence of competition causes consequences for customers of bank system, such as: diminishing of prices, introduction of new products, better adapt to needs about of higher quality. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Baka W., Rozwój sektora bankowego w Polsce na tle doświadczeń europejskich, "Bank", 1999, nr 3.
  2. Büschgen H.E., Przedsiębiorstwo bankowe, cz. 1, Poltext, 1997.
  3. Canals J., Strategie konkurencyjne w europejskiej bankowości, PWN, Warszawa, 1997.
  4. Czechowska I.D., Jakościowe aspekty konkurencji bankowej, "Zeszyt Naukowy WSFiL", 2002, nr 2.
  5. Gray J.L., Harvey T.W., Znaczenie jakości w działalności bankowej, Związek Banków Polskich, Warszawa, 1995.
  6. Kłopoccy A. i R., Jakość usług a potencjał konkurencyjny banku ,"Bank", 2001, nr 4.
  7. Köppen von J., Strategie banków w Europie, Ce De Wu, Warszawa, 1999.
  8. Kotler P., Marketing - analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa, 1994.
  9. Obłój K., Od monopolu do monopolu, "Businessman", 2000, nr 6.
  10. Pluta-Olearnik M., Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa, 1993.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu