BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Załęczna Magdalena
Title
Interes prywatny a interes publiczny - wywłaszczanie nieruchomości
The Public Interest and the Private Interes - the Expropriation.
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 181, s. 207-215
Issue title
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne i społeczne
Keyword
Własność nieruchomości, Prawo własności, Przeniesienie praw własności, Regulacje prawne, Wywłaszczenie
Ownership of real property, Ownership, Transfer of ownership, Legal regulations, Expropriation
Note
summ.
Abstract
Przedmiotem artykułu jest wywłaszczenie, pozwalające na odebranie prawa własności nieruchomości w wyniku realizacji zadań państwa. Omówiono regulacje międzynarodowe dotyczące wywłaszczenia oraz polskie przepisy w tym zakresie (od Konstytucji z 1921 r. do 1997 r.). Zdaniem autorki, polska regulacja problematyki wywłaszczenia jest dostosowana do zasad obowiązujących w UE.

The property rights are the basic elements for economic development. The restrictions and deprivation of these rights have to be strictly regulated by law. On the international level we have the European Convention for the safeguard of human rights and fundamental freedoms signed in Rome on 4th November 1950 and Charter of Fundamental Rights of the European Union. The expropriation is also regulated in countries' constitutions and legal acts. Nowadays Polish regulation fulfils the conditions imposed by international rules. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adlington G., Grover R., Heywood M., Keith S., Munro-Faure P., Perrotta L., Developing Real Estate Markets in Transition Economies, UN Intergovernmental Conference 6-8.12.2000,Geneva.
 2. Bethell T., The Noblest Triumph - Property and Prosperity through the Ages, St. Martin's Griffin, New York, 1998.
 3. Dekret PKWN z 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, DzU nr 3 z 1945 r., poz. 13, z późn. zm.
 4. Jackson R.M., Evaluation of the Efficiency, Expediency and Equality of Compulsory Purchase in Europe, School of the Built Environment, University of Northumbria, Newcastle upon Tyne.
 5. Jesień L., Karta Praw Podstawowych UE jako fragment procesu integracji, "Polska w Europie", 2002, nr 2(40).
 6. Kodeks cywilny z 1964 r. DzU nr 16, poz. 93, z późn. zm.
 7. Konstytucja PRL z 22 lipca 1952 r., DzU 33, poz. 232, art. 8.
 8. Kurowska T., Upowszechnienie prawa własności, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 1994.
 9. Mik C., Prawo własności w europejskiej konwencji praw człowieka, "Państwo I Prawo", 1993, nr 5.
 10. North D.C., Structure and Change in Economic History, W.W. North, New York-London, 1981.
 11. Pipes R., Property and Freedom, Vintage Books, New York,1999.
 12. Ustawa Konstytucyjna z 17 października 1992 r., DzU nr 84, poz. 426, z późn. zm.
 13. Ustawa z 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, DzU nr 30 z 1991 r., poz. 127, z późn. zm.
 14. Ustawa z 3 stycznia 1946 r., DzU nr 3, poz. 17, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu