BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kucharska-Stasiak Ewa
Title
Wycena nieruchomości na potrzeby transferu praw w krajach Unii Europejskiej
Real Property Valuation for the Transfer of Rights in the European Union.
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 181, s. 217-221
Issue title
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne i społeczne
Keyword
Przeniesienie praw własności, Wycena nieruchomości, Regulacje prawne
Transfer of ownership, Real estate valuation, Legal regulations
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Globalizacja, będąca wynikiem międzynarodowych przepływów finansowych, wymusza konieczność wypracowania uniwersalnych, międzynarodowych standardów oszacowania nieruchomości. W artykule poruszono problem zróżnicowanego podłoża wyceny nieruchomości ze względu na odmienne ramy instytucjonalne rynku różnych krajów, dążenie do ujednolicenia zasad wyceny oraz polskie regulacje dotyczące wyceny.

Because of the purposes of valuation its methodology undergoes normalisation in every country. The process has resulted in the establishment of valuation standards in many countries. International flows of capital spur the tendency for international consistency. The establishment of the European Union makes this tendency even stronger. As a result, European Valuation Standards have been developed. Polish methodology of valuation builds on the European solutions. This process started in early 1990s when the Polish Federation of Valuers' Associations became a TEGOVA member. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Champness, P., Approved Property Valuation Standards Commissioned by TEGOVA, The European Group of Valuers Associations, 1997.
  2. Dorchester J.D., Velka J.J., Valuation and the Appraisal Institute in a Global Economy. The European Initiative, "The Appraisal Journal", January, 2000.
  3. Edge J.A., The Globalization of Real Estate Appraisal: A European Perspective, "The Appraisal Journal", January, 2001.
  4. Europejskie Standardy Wyceny 2000, wyd. polskie, PFSRM, Warszawa, 2001.
  5. Hordijk A.C., Will Investors Standardize Appraisal Practices in the European Union?, The ROZ/IPD Netrherlandes Index Experience, "Journal of Property Valuations and Investment", 1997, Vol. 15.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu