BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krajewski Marcin
Title
Zadłużenie przedsiębiorstw : skala zjawiska od początku transformacji do roku 2002
Enterprises' Debts : Scale of the Phenomenon Since the Beginning of Transformation Period to 2002
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 181, s. 223-236, tab.
Issue title
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne i społeczne
Keyword
Zadłużenie przedsiębiorstwa, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Ustawa o restrukturyzacji finansowej, Oddłużanie przedsiębiorstw
Company indebtedness, Restructuring of enterprises, Polish Act on Financial Restructuring, Debt repayment in companies
Note
summ.
Abstract
Artykuł jest poświęcony powiązaniom sektora bankowego z przedsiębiorstwami. Przedstawiono ocenę skutków ustawy o restrukturyzacji przedsiębiorstw i banków z 1993 r. oraz nowej ustawy oddłużeniowej z 2002 r. Oddłużenie przedsiębiorstw jest ważnym elementem zwiększającym ich konkurencyjność. Z drugiej jednak strony mimo ustaw restrukturyzacyjnych, skala zadłużenia przedsiębiorstw rośnie.

The paper presents scale and the causes of the enterprises' debts towards banks, suppliers, the Central Budget and the Social Insurance Office at the preliminary period of transformation, at the end of the nineties and finally in the year 2002. The author attempts to present and evaluate the Act on Financial Restructuring of Enterprises and Banks established in 1993 as well as the new Act known as the "Minister Kołodko Act". The paper ends with some concluding remarks referring to the problems of the size of present debts in Polish enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Belka M., Prusik M., System bankowy, "Gospodarka Narodowa", 1992, nr 35.
 2. Bilony nie zawsze do ściągnięcia, "Rzeczpospolita", 12.05.1993.
 3. Biuletyn Informacyjny Narodowego Banku Polskiego, Warszawa, 1993, nr 1.
 4. Biuletyn Statystyczny GUS, 2003, nr 6.
 5. Dryll J., Fiskus odpuszcza, "Nowe Życie Gospodarcze", 2002, nr 20.
 6. Gadomski W., Długów darowanie, "Gazeta Bankowa", 1992, nr 32.
 7. Gray Ch.W., Holle A., Bank - Led Restructuring in Poland. Bankruptcy and Its Alternatives, "Policy Research Working Paper", Washington, September, 1996, nr 1651.
 8. Groszek M., Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków, Warszawa, 1993.
 9. Informacja w sprawie realizacji zobowiązań podatkowych w pierwszym kwartale 2003 r., Ministerstwo Finansów, Departament Systemu Podatkowego, Warszawa, 2003.
 10. Krajewska A., Efektywność restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw. Aspekty zadłużeniowe, [w:] Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, red. E. Mączyńska, Wydawnictwo DiG, Warszawa, 2001.
 11. Krajwski S., Efekty udziału kapitału zagranicznego w prywatyzacji, [w:] Kapitał zagraniczny w prywatyzacji, red. M. Jarosz, PAN ISP, Warszawa, 1996.
 12. Lipiński S., Bez złudzeń, "Gazeta Bankowa", 1991, nr 39.
 13. Mączyńska E., Zawadzki M., Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw w procesie transformacji, [w:] Przedsiębiorstwa w procesie transformacji, red, J. Mujżel, Warszawa, 1992.
 14. Ocena stanu i perspektyw sytuacji finansowej przedsiębiorstw w Polsce i wynikające z niej wnioski, MG PiPS, Warszawa, czerwiec, 2003.
 15. Pawłowicz L., Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków, II raport z badań, "Transformacja Gospodarki", 1995, nr 59.
 16. Pinto B., Belka M., Krajeswka A., Krajewski S., Sierhej R., Oznaki adaptacyjności przedsiębiorstw państwowych, "Gospodarka Narodowa", 1993, nr 4.
 17. Rochowicz P., Dużym darować, małych promować, "Gazeta Prawna", 2002, nr 190/795.
 18. Stan i perspektywy sytuacji finansowej przedsiębiorstw w Polsce, Raport NBP, Warszawa, lipiec, 2003.
 19. Upława S., Kierunki przezwyciężania finansowych barier rozwoju przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa", 1992, nr 10-11.
 20. Ustawa z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, DzU z 1993 r., nr 18, poz. 82.
 21. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców, DzU z 2002 r., nr 155, poz. 1287.
 22. Wernik A., Cele polityki fiskalnej a rozwój gospodarczy Polski, referat na VII Kongres Ekonomistów Polskich, styczeń, 2001.
 23. Wyniki finansowe przedsiębiorstw. I-IV kwartał 1991 roku, I-IV kwartał 1992 roku, GUS, Warszawa, 1993.
 24. Zieliński T., Zatory płatnicze - jak przezwyciężyć błędne koło, "Bank", 1995, nr 5.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu