BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Starosta Anna
Title
Normalizacja a procesy integracyjne
Standardization versus Integration Processes.
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 181, s. 245-257
Issue title
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne i społeczne
Keyword
Normalizacja, Normy jakościowe, Normy ISO
Normalization, Quality norms, ISO International Standards
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Zaprezentowano problematykę dotyczącą norm i normalizacji: definicje, klasyfikacje, skutki stosowania norm oraz cele i szczeble normalizacji (międzynarodową, regionalną i krajową - w tym obowiązującą w Polsce). W krajach UE można zaobserwować tendencję do zastępowania norm krajowych normami regionalnymi, co pozwala na pełniejszy udział we wspólnym rynku.

The purpose of this paper is to define a term of "standardization" and description of standardization policy at three levels: national, regional and international with regard to the unification trends in the regions all over the world. Standardization is described as a voluntary, consensus-driven activity, based on openness and transparency, within independent and recognised standards organization, leading to adoption of standards, compliance with which is voluntary. In the final part of my paper I'm trying to point out advantage as well as disadvantages caused by standardization in the present world. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bełdowski T., Znakowanie wyrobów znakiem B I CE, Warszawa, 1998.
 2. Bielawski J., Globalizacja a wielostronna współpraca gospodarcza, "Sprawy Międzynarodowe", 2000, nr 1.
 3. European Policy Principles on International Standarisation, Commission Staff Working Paper, Commission of the European Communities, Brussels, 26.7.2001.
 4. General Guidelines For The Co-operation Between CEN, CENELEC and ETSI And The European Commission and The European Free Trade Association, European Commission, France, 28.03.2003.
 5. Grabowska M., Normalizacyjne problemy przygotowania Polski do członkostwa w Unii Europejskiej (projekt nowej ustawy o normalizacji w Sejmie), "Studia Europejskie", 2001, nr 4.
 6. Implementing Policy For External Trade In Fields of Standards and Conformity Assessment, Commission Staff Working Paper, Commission to the European Communities, Brussels, 28.09.2001, SEC(2001)1570.
 7. International Classification for Standards, 2001, ISO - Switzerland, 2001.
 8. ISO Annual Report, 2001.
 9. Kawecka-Wyrzykowska E., Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa, 2001.
 10. Krzemień E., Szewczyk P., Europejska wizja jakości, "Problemy Jakości", grudzień, 2001.
 11. Łańcucki J., Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań, 2001.
 12. Łunarski J., Systemy jakości, normalizacji i certyfikacji wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2001.
 13. Niechoda Z., Dwudzieste Czwarte Zgromadzenie Ogólne ISO, "Normalizacja", 2002, nr 5.
 14. Niechoda Z., Dwudzieste siódme Zgromadzenie Ogólne CEN, "Normalizacja", 2002, nr 3.
 15. Niechoda Z., Normalizacja europejska. Wprzęgnięcie sił rynku w wyrażanie celów polityki publicznej, "Normalizacja", 2002, nr 6.
 16. Normalizacja, cz. 1 Wprowadzenie, red. I. Zaborowska, PKN, Warszawa, 2001.
 17. Oskala P., The Changing Standards World; Governments Did It, Even Though They Didn't Mean to, "ISO Bulletin", May 2001.
 18. Policies to Enhance Sustainable Development, OECD, 2001.
 19. Report from the Commission to the Council and the European Parliament on Actions Taken Following The Resolutions On European Standardizations Adopted by The Council and The European Parliament in 1999 Commission of the European Communities, Brussels, 26.09.2001.
 20. Sześćdziesiąta piąta sesja generalna IEC we Florencji , "Normalizacja", 2002, nr 6.
 21. Tabari M.R., Developing Countries Get Involved in Standardization Today, Tomorrow Could Be to Late, "ISO Bulletin", May, 2002.
 22. Więcek J., Normalizacja w Polsce, Absolwent, Łódź, 1995.
 23. Wprowadzenie norm międzynarodowych do norm regionalnych/krajowych, Przewodnik ISO/IEC, nr 21.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu