BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kąpa-Kejna Krystyna
Title
Możliwości wykorzystania koncepcji TQM w polskich przedsiębiorstwach jako podstawa integracji z Unią Europejską
Possibility of Utilization of Conception TQM Through Polish Enterprises as Basis of Process of Integration with European Union.
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 181, s. 281-285
Issue title
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne i społeczne
Keyword
Integracja gospodarcza Polski z UE, Przewaga konkurencyjna, Przedsiębiorczość, Zarządzanie przez jakość
Poland's economic integration with the EU, Competitive advantage, Entrepreneurship, Total Quality Management (TQM)
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono zasadnicze założenia koncepcji kompleksowego zarządzania jakością (TQM) i jej ewolucję, a także możliwości wykorzystania przez polskie przedsiębiorstwa, zwłaszcza te, które budują swą przewagę konkurencyjną na aktywach niematerialnych i wykorzystaniu zdolności innowacyjnych. Zdaniem autorki, wykorzystanie koncepcji TQM może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynku UE.

Accession of Poland to European Union marks functioning in new conditions of competition for Polish enterprises. Introduction of modern conception of management, and in peculiarity TQM creates chances of appeasement of negative results of integration in first stage and connexions of equivalent relations of competition with European co-partners. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Hamel G., Prahalad C., Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa, 1999.
 2. Hammer M., Reinżynieria i jej następstwa, PWN, Warszawa, 1999.
 3. Kąpa-Kejna K., Assumptions and Conditions of Utilising Modern Company Management Concept Elements in Poland, [w:] Social and Economic Problems of Half Service and Company Reform Experience of Poland and China, University of Łódź - Peking University, Łódź, 2001.
 4. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategie na działanie, PWN, Warszawa, 2001.
 5. Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście, red. E. Skawińska, PWN, Warszawa-Poznań, 2002.
 6. Martyniak Z., Nowe metody I koncepcje zarządzania, Wyd. AE, Kraków, 2002.
 7. Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa, 1998.
 8. Obłój K., Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa, 2002.
 9. Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa, 1997.
 10. Porter M., Competitive Strategy, The Free Press, New York, 1980.
 11. Shiba S., Le Management par Percee. Methode HOSHIN, Paris, 1995.
 12. Skrzypek E., Jakość I efektywność, Wyd. UMCS, Lublin, 2002.
 13. Steinbeck H.H., Total Quality Management. Kompleksowe zarządzanie jakością. Doświadczenia praktyczne z IBM Niemcy, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa, 1998.
 14. Wawrzyniak B., Zarządzanie strategiczne. Naukowa fikcja czy praktyka działania?, "Organizacja i Kierowanie", 1993, nr 2.
 15. Wawrzyniak B., Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa, 1999.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu