BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wieczorek Iwona
Title
Marketingowe aspekty działalności przedsiębiorstw branży muzycznej wobec perspektywy integracji z Unią Europejską
Marketing Aspects of Activity's Music Market Company's Line in the Face Perspectives of Integration with EU.
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 181, s. 287-293
Issue title
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne i społeczne
Keyword
Strategia marketingowa, Marketing produktu, Integracja gospodarcza Polski z UE, Rynek muzyczny
Marketing strategy, Product marketing, Poland's economic integration with the EU, Music market
Note
summ.
Abstract
Artykuł jest poświęcony problematyce funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw na rynku unijnym. Scharakteryzowano elementy marketingu-mix (produkt, kanał dystrybucji, cena i promocja) specyficzne dla branży muzycznej, wskazując na najistotniejszą rolę podstawowych produktów.

The following text does not even attempt to exhaust the problem expressed in its title. I wish, nonetheless, to communicate the issues influencing the market positioning of Polish companies within the industry being researched, and, taking those conditions into account, verify their developmental capabilities. In my analysis I have utilised results of empirical research. In the European Union, the industry sector of small to medium companies is considered as strategic in nature, due to its characteristics that is, amongst others, creation of new employment. Most companies in the music industry (MSP) base their strategies on a wide assortment of products and services, operating on many markets and offering their merchandise to an extensive range of buyers. Carrying out promotional activity campaigns with a full range of products in mind is therefore the most rational alternative. Quality of products is of greater importance, as well as a wide range and uniqueness; customer service is also seen as significant. Distinctiveness of a particular industry sector has a bearing on the status and level of the changes taking place in the market environment. At present, they should take into account various outcomes of the integration process with the European Union, creating a considerable risk to the sector and, on the other hand, generating competition opportunities on the global market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Babińska D., Olejnik A., Proces integracji jako uwarunkowanie zachowań podmiotów rynkowych, [w:] Zachowania podmiotów rynkowych a proces integracji Polski z Unią Europejską, red. K. Karcz, Z. Kędzior, Agencja Reklamowa GLORIA, Katowice, 2000.
  2. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 2002.
  3. Wieczorek I., Strategie zróżnicowania produktów przez przedsiębiorstwa, "Studia Kupieckie", 2001, nr 1, 2.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu