BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Słupińska Monika
Title
Kryteria pomiaru innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw - wybrane aspekty
Criteria of Measurement of Smes Innovativeness - Selected Aspects.
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 181, s. 295-303
Issue title
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne i społeczne
Keyword
Procesy innowacyjne, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Innowacyjność przedsiębiorstw
Innovation processes, Small business, Enterprise innovation
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono definicje pomiaru innowacyjności oraz procesu innowacyjnego. Zaprezentowano sposoby pozyskiwania wiedzy o nowych możliwościach technologicznych, takie jak: źródła wewnętrzne, zewnętrzne: rynkowo-handlowe, informacje ogólnie dostępne i instytucje oświatowe i badawczo-rozwojowe. Przytoczono także podział firm sektora MSP pod kątem innowacyjności oraz mierniki skali innowacyjności. Wnioskiem z przeprowadzonych rozważań jest opinia o niezadowalającym stanie innowacyjności sektora MSP w Polsce.

The article touches some issues concerning problems with identification and selection of criteria for measuring innovativness of small and medium-sized enterprises. The problem appeared already at the first step of innovation surveys - definition of innovation. Some sources and some authors present different approaches to this question. That poses another key problem regarding the real level of innovativness, which should be the result of some chosen factors (as level of innovation, type and frequencies of innovation changes) and bring us to the conclusion that measuring innovativness of small and medium-sized enterprises, but not only, can be useful for the construction of a kind of "innovativness scale", which includes combination of "innovation facts". (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Dobiegała-Korona B., Innowacje produktowe i technologiczne w polskich przedsiębiorstwach, "Gospodarka Narodowa", 1995, nr 1.
 2. Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa, 1992.
 3. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1994-1996, GUS, Departament Produkcji i Usług, Warszawa, 1998.
 4. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1994-1996, GUS, Warszawa, 1998.
 5. Kozłowski J., Czy innowacyjna zapaść? "Sprawy Nauki", 1997, nr 7.
 6. Kwiatkowski S., Procesy innowacyjne, "Przegląd Organizacji", 1991, nr 1.
 7. National Innovation Systems: Analytical Findings, Working Group on Innovation Technology Policy, 18-19.06.1998, OECD, DSTI/STP/TIP(98)6.
 8. Okoń-Horodyńska E., Czy budować w Polsce technopole, parki naukowe i technologiczne - czy co?, Akademia Ekonomiczna w Katowicach i Ośrodek Badania Technologii przy CBPiZ PAN w Warszawie, materiały konferencyjne, Urząd Wojewódzki, Tarnów, 1998.
 9. Okoń-Horodyńska E., Narodowy system innowacji w Polsce, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckego, Prace Naukowe, Katowice, 1998.
 10. Osla Manual, OECD/Eurostat, 1997.
 11. Poznańska K., Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa, 1998.
 12. Proposed Standard Practice for Surveys of Research and Experimental Development - Frascati Manual, OECD, 1993.
 13. Przedsiębiorczość i transfer technologii - polska perspektywa, red. K. Matusiak, E. Stawasz, Łódź-Żyrardów, 1998.
 14. Radosevic S., What S&T Indicators can Tell Us About Transformation and Growth in Countries of Central and Eastern Europe? NATO Advanced Workshop Quantitative Studies for Science and Technology Policy in Transition Countries, October, 1997.
 15. Schumpeter A.J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa, 1960.
 16. Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa, 1993.
 17. Technology and the Economy. The Key Relationships, OECD, Paris, 1992.
 18. Tent H., The Background. SMEs, RTD and the EU Research Programmers, "Cordis Focus", supplement, 29.10.1996, No 11.
 19. The Measurement of Scientific and Technological Activities: Using Patent Data as Science and Technology Indicators - Patent Manual, OECD, 1994.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu