BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lucińska Anna
Title
Kultura organizacyjna holdingu
Organizational Structure in Multibusiness Company.
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 181, s. 305-314
Issue title
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne i społeczne
Keyword
Zarządzanie holdingiem, Kadra kierownicza, Holding, Kultura organizacji
Holding management, Managerial staff, Holding, Corporate culture
Note
summ.
Abstract
Autorka skoncentrowała się na dwóch elementach kultury korporacyjnej: systemie przekonań kadry zarządzającej spółki dominującej oraz integracji kultury organizacyjnej. Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych na czterech holdingach. Na ich podstawie sformułowano wnioski dotyczące warunków niezbędnych dla pomyślnego ukształtowania kultury organizacyjnej.

The article covers the problem of organizational culture in multi-business companies. The organizational culture is the set of values that are common to all workers and managers of multi-business company. It identifies the company and can be helpful in achieving the aims of the company and it can unable achieving them. In developing the deeper understanding of the role of organizational culture, two factors of the culture are described: the system of beliefs of upper management in the parenting business and the integrity of the culture. The system of beliefs includes the personality of managers (the values and aims that are deeply rooted and shaped by the experience) and their understanding of the businesses. It should fit the opportunities of growth in daughter businesses, it should enable to indicate: the critical success factors, the type of managers that would fit the businesses and the most convenient parenting style. The integrity of the culture means that there is cohesion among the values and beliefs of the workers, the managers, the aims and strategies of each business, the group of businesses and the outsiders. The last part of the article shows the variety of problems in this field in Polish multi-business companies: in one case the culture is not the focus of attention, in the other - it is only declared but not implemented. There are also the patterns of good job in this area, when organizational culture helps achieving the strategic goals of the holding. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Nogalski B., Ronkowski R., Holding w gospodarce krajowej - praktyczny poradnik tworzenia, ODDK, Gdańsk, 2000.
  2. Olbrich M., Innowacje za pan brat z kulturą, "Rzeczpospolita", 2002, nr 218 (6295).
  3. Sapijaszka Z., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia, PWN, Warszawa, 1997.
  4. Sikorski Cz., Kultura organizacyjna i jej odmiany, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, 1999.
  5. Stecki L., Holding, Dom Organizatora TNOiK, Toruń, 1995.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu