BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotras Marcin
Title
Szanse województwa łódzkiego w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
Development Opportunities of Lodz Province in the Prospect of EU Accession.
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 181, s. 325-333
Issue title
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne i społeczne
Keyword
Integracja gospodarcza Polski z UE, Rozwój regionalny, Polityka regionalna
Poland's economic integration with the EU, Regional development, Regional policy
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Województwo łódzkie
Abstract
Zaprezentowano politykę regionalną w Polsce i jej wpływ na rozwój regionu łódzkiego. Omówiono, uchwaloną w 2000 r., Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego i jej podstawowe cele: wzrost ogólnego poziomu cywilizacyjnego, poprawa pozycji konkurencyjności gospodarki województwa i stworzenie rzeczywistego regionu społeczno-ekonomicznego.

The main aim of this article is to present regional policy in Poland and its consequences for Lodz Province. Joining European Union (EU) brings significant development opportunities for Lodz Province. In order to create Lodz region more attractive both for its inhabitants and investors there are certain challenges to face: infrastructure improvement, upgrading the level of education, regional identity restoration. Expected benefits should have positive impact on economic, social and political local environment. Province development is based on the so called external forces (e.g. outside the region investments) and internal forces related to social capital category. National and regional strategies show the main directions of regional policy. Those arrangements are complied with EU guidelines from which the most important one is the reinforcement of social cohesion within European Community. In the nearest future the Province can become a modern European region. The accession to the EU is also an occasion for establishing civil society. This process requires cooperation between the local authorities and inhabitants. People have to believe that they have influence on the local policy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Herbst H., Herbst J., Czynniki różnicujące poparcie dla integracji Polski z Unią Europejską w perspektywie regionalnej, Warszawa, 2000.
  2. Liszewski S., Region łódzki i jego miejsce w strukturze regionalnej Polski i Europy, [w:] Studium wiedzy o regionie łódzkim. Wybrane problemy, Łódź, 1994.
  3. Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej, Warszawa, 2002.
  4. Raport Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Samorząd i demokracja lokalna. Osiągnięcia, zagrożenia, dylematy, red. J. Regulski, Warszawa, 2002.
  5. Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego, Łódź, 2000.
  6. Zadania nowych samorządów, CBOS, Komunikat z badań BS/32/2003, Warszawa, 2003.
  7. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, 2003.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu