BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Guziejewska Beata
Title
Istota samorządu terytorialnego a jego miejsce w Polsce i w krajach Unii Europejskiej
The Importance of Local Self-government and Its Place in Poland and European Union Countries.
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 181, s. 335-343
Issue title
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - aspekty ekonomiczne i społeczne
Keyword
Samorząd terytorialny, Polityka samorządu terytorialnego, Zadania zlecone gminy, Zadania własne gminy
Local government, Local government policy, Task assigned to municipalities, District own tasks
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Przedstawiono miejsce samorządu terytorialnego wśród instytucji ustrojowo-prawnych państwa, a zarazem współtworzącego system administracji publicznej w państwie. Omówiono uregulowania Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego oraz różne modele gospodarki lokalnej.

Despite progressing integration within the European Union many aspects of social life cultivate historically shaped differences and traditions. A case in point is models of local self-government operated in particular countries. Local self-government represents a crucial building-block of the public life setup and an arena of activity for local communities and individual citizens. By its nature, it embodies the idea of democracy and broadly meant decentralisation of state administration. The European Charter of Local Self-Government drawn up in Strasbourg in 1985 states that local self-government represents communities' right and capacity to administer and manage a substantial part of public affairs on their own responsibility and in the interest of their members. Not all Member States have signed and ratified the Charter, but in all the countries local self-government participates in exercising public authority. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Administracyjno-prawne zadania i kompetencje gmin, red. M. Stahl, Wydawnictwo Samorządowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa, 1994.
 2. Agopszowicz A., Zarys prawa samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 1994.
 3. Bendykowski J., Stymulowanie rozwoju gospodarczego, "Władza lokalna i gospodarka w USA", Wydawnictwo Samorządowe, Warszawa, 1993.
 4. Bennington J., Geddes M., The Future Role and Structure of Local Government, Longman Group UK Ltd, London, 1992.
 5. Dębowska-Romanowska T., Komentarz do prawa budżetowego państwa i samorządu terytorialnego, Municipium, Warszawa, 1995.
 6. Encyklopedia powszechna PWE, t. 4, Warszawa, 1987.
 7. Ginsbert-Gebert A., Samorząd terytorialny i jego gospodarka, Skrypt szkoleniowy, Warszawa, 1990.
 8. Integracja europejska, red. A. Marszałek, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 1997.
 9. Kiełmiński Z., Władza lokalna w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji, Warszawa, 1994.
 10. Kulesza M., Samorząd Terytorialny w Rzeczpospolitej Polskiej - stan obecny i perspektywy, "Samorząd Terytorialny", 1995, nr 5.
 11. Miemiec W., Europejska Karta Samorządu Terytorialnego jako zespół gwarancji samodzielności finansowej gmin - wybrane zagadnienia teoretyczno-prawne, [w:] Funcjonowanie samorządu terytorialnego - diagnozy i perspektywy, red. S. Dolata, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 1997.
 12. Molle W., Ekonomika integracji europejskiej, wyd. III, Fundacja Gospodarcza Gdańsk 2000, Gdynia, 2000.
 13. Niewiadomski Z., Administracja na świecie - Informacje. Ekspertyzy. Propozycje, Instytut Organizacji Zarządzania i Doskonalenia Kadr, Warszawa, 1985.
 14. Niewiadomski Z., Gmina w Szwajcarii. Studium ustrojowo-prawne, UW Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Warszawa, 1993.
 15. Niewiadomski Z., Polski samorząd terytorialny w świetle standardów europejskich, "Samorząd Terytorialny", 1992, nr 11.
 16. Niewiadomski Z., Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa, 1990.
 17. Pańko U., Samorząd terytorialny z perspektywy pięciu lat, "Samorząd Terytorialny", 1995.
 18. Samorząd terytorialny w nowych warunkach ustrojowych, red. A. Sosnowski, B. Ziemianin, Warszawa, 1991.
 19. Samorząd terytorialny, red. Z. Niewiadomski, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa, 2001.
 20. Samorząd terytorialny. Teksty jednolite ustaw, red. M. Kulesza, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 1995.
 21. Samorządowy poradnik budżetowy na 1996 r. Zagadnienia ustrojowe i prawno-finansowe, red. W. Miemiec, B. Cybulski, Munipicium, Warszawa, 1996.
 22. Skrzypczak T., Władza i polityka lokalna w państwie współczesnym, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 1986.
 23. Sochacka-Krysiak H., Finanse lokalne, Poltext, Warszawa, 1993.
 24. Sypniewscy A.R., Administracja państwowa i samorząd terytorialny, PDW "Ławica", Poznań, 1993.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu