BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerniachowicz Barbara
Title
Zarządzanie kapitałem ludzkim w Business Process Reengineering
Human Resources Management in Business Process Rreengineering
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2000, nr 38, s. 125-134
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Reorganizacja procesów biznesowych, Kierownicy w przedsiębiorstwie
Human Resources Management (HRM), Business Process Reengineering (BPR), Managers in a enterprise
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono metodę BPR. Szczególny nacisk położono na jej wykorzystanie w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Przedstawiono różnice między nowym liderem a kierownikiem starego typu oraz zmiany organizacyjne.

The article presents a new idea of reorganisation of every concerns areas. Human resources strategy is very important in business process reengineering. Manager as a leader should translate vision into action for employees, mobilise commitment the personnel and empoverment. He has soft skills and invisible practices, the language of leadership, use of networking and receiving fee-back. In this conception the manager has to create value for the entire organisation. He should create the culture of change and invent the future rather than respond to it. The manager in business process reengineering is also obligated to develop influence in the absence of direct authority.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1232-5821
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu