BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zarzecki Dariusz
Title
Wycena przedsiębiorstw za pomocą metody wskaźnika cena/zysk
Business Valuation Using Price/Earnings Multiple Method
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2000, nr 38, s. 177-185
Keyword
Wycena przedsiębiorstwa, Metody wyceny przedsiębiorstwa
Enterprise valuation, Business valuation method
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono jedną z popularnych metod wyceny przedsiębiorstw - metodę wskaźnika cena/zysk. Znana jest ona także w literaturze pod nazwą metoda PE (price-earnings ratio method). Omówiono istotę i użyteczność praktyczną tej metody. Następnie zilustrowano jej zastosowanie na przykładzie wyceny hipotetycznej spółki branży dziewiarskiej nienotowanej na giełdzie i wyceny rzeczywistej spółki meblarskiej.

The Price/Earnings (P/E) multiple is the most widely used of all multiples. Its simplicity makes it an attractive choice in applications ranging from initial public offerings to making judgements on relative value. There are a number of reasons the P/E ratio is used so widely in business valuation. First, it is an intuitively appealing statistic that relates the price paid to current earnings. Second, it is simple to compute for most stocks and is widely available, making comparisons across stocks simple. It must be stated, however, that there is also a wide potential for misuse of the P/E Multiple Method. The article tries to provide theoretical grounds of the method and to describe key practical aspects related to application of the method in a real world.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1232-5821
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu