BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jurek Mirela, Kornacka-Łątkiewicz Dorota
Title
Konkurencyjność kosztowa polskich stoczni
Cost Competitiveness of Polish Shipyards
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2000, nr 38, s. 205-212
Keyword
Przewaga konkurencyjna, Przemysł stoczniowy, Konkurencyjność międzynarodowa, Koszty pracy, Strategia konkurencji
Competitive advantage, Shipbuilding industry, International competitiveness, Labour costs, Competition strategy
Note
summ.
Abstract
Omówiono działania podejmowane przez polskie stocznie oznaczające poprawę efektywności na drodze redukcji kosztów. Podkreślono, że w dłuższej perspektywie podstawowa strategia konkurencji powinna być oparta na zaawansowanych technicznie projektach. Oprócz efektywności gospodarowania wymieniono takie czynniki determinujące konkurencyjność stoczni jak kurs walutowy oraz dotacje państwowe.

Competitiveness advantage of polish shipyards to date had a cost character and was achieved mainly thanks to lower prices of ships with equivalent technical level. Long-term advantage on research and development. Allowing production of state-of-the-art vessels.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1232-5821
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu