BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczęsna Agnieszka
Title
Istota i znaczenie dźwigni finansowej w kształtowaniu struktury kapitału
The Essence and the Meaning of the Financial Leverage for a Capital Structure
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2000, nr 38, s. 223-232
Keyword
Kapitał przedsiębiorstwa, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Kapitał obcy w przedsiębiorstwie, Dźwignia finansowa, Struktura kapitału przedsiębiorstwa
Business capital, Enterprises financial management, Foreign capital in enterprises, Financial leverage, Company capital structure
Note
summ.
Abstract
Omówiono istotę struktury kapitału oraz zagadnienie dźwigni finansowej i jej wykorzystanie do oceny działalności przedsiębiorstwa. Dźwignia finansowa to pojęcie określające wielkość finansowania danego przedsiębiorstwa za pomocą kapitału obcego - długu. Stwierdzono, że dodatni efekt dźwigni finansowej świadczy o właściwym wykorzystaniu kapitałów obcych, umożliwia wzrost zyskowności kapitałów własnych i prowadzi do zwiększenia korzyści udziałowców.

Every economic performance requires capital, both domestic and outside one. Using of domestic capital provides a company with most stability and financial independence. Though in practice financing of company performance based only on domestic capital is not sufficient. Capital taken from outside usually is necessary. In many cases the outside capital is indispensable to run an enterprise successful. In addition this capital enhance the profitability of domestic one and gives the effect called as leverage. That is why the right capital structure is essential for efficiency of every company performance.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1232-5821
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu