BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaworski Witold
Title
Podstawy terminologii ratingów ubezpieczeniowych
Basic Terminology of Insurance Ratings
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2000, nr 276, s. 9-24
Keyword
Ubezpieczenia, Działalność ubezpieczeniowa, Rating
Insurances, Insurance activity, Rating
Note
summ.
Abstract
Podstawową funkcją ratingu ubezpieczeniowego jest informowanie o sytuacji zakładu ubezpieczeń lub o jakości oferowanych przez niego usług. Artykuł ma na celu usystematyzowanie najważniejszych pojęć związanych z ratingiem ubezpieczeniowym. Autor przedstawił kategorie ogólne takie jak: definicja ratingu, ratingu ubezpieczeniowego, rodzaje oceny, skala ratingowa, "watch list", raport ratingowy, które są podstawowe dla zrozumienia istoty i zasad funkcjonowania tego rodzaju ocen.

The article makes an attempt to systematise basic terms related to insurance rating. There are different approaches to the category of rating in literature. The first part presents the main approaches to the very essence of rating - as a process of evaluation or as a result of this process. The next part of the paper presents a definition of insurance rating which is an extension of the general definition through determination of subjects and the range of evaluation. Then the author presents the most significant criteria according to which one can systematise the types of insurance ratings. The last part presents these elements of the rating system which are significant in understanding the principles of awarding and presentation of the results of analyses carried out by rating agencies - rating scale, rating report and watch list. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu