BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pieciul Agnieszka
Title
Ocena gospodarności spółki X w latach 1994-1997 za pomocą układów nierówności
The Estimation of Economy of Company X in the Term 1994-1997 by Means of Inequality Schemes
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2000, nr 38, s. 253-261
Keyword
Analiza ekonomiczna, Wynik finansowy, Analiza finansowa, Efektywność przedsiębiorstwa, Finanse przedsiębiorstwa
Economic analysis, Financial performance, Financial analysis, Enterprise effectiveness, Enterprise finance
Note
summ.
Abstract
Scharakteryzowano system syntetycznej oceny wyniku finansowego przedsiębiorstwa. Dokonano analizy porównawczej opartej na wzorcowych układach nierówności wskaźników, zwanych również modelami następstwa czasowego. Podkreślono, że wskaźniki ilościowe mogą być przekształcone we wskaźniki relatywne, które dają podstawę do jakościowej charakterystyki i oceny efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa.

Magnitude of result is main factor influencing on level profitability and besides to determines source of power supply in own capital, which to makes possible further development of firm by enlargement of state of centres permanent and rotators. Because also point of departure fully developed analysis financial, firms guilty to be synthetic analysis of financial result as of basic element of results economic firms. With object this analysis's should be settlement of changes in attained results and first attribute whether and in which one degree became he obtained finally economic activities, leaning on utilisation of intensive factors.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1232-5821
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu